Kraj mění strategii řízení nemocnic s důrazem na snižování provozních nákladů

Plzeňský kraj mění strategii řízení krajských nemocnic. Důraz klade na snižování provozních nákladů a posílení investic do modernizace a přístrojového vybavení. Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zrušení servisní organizace Nemocnice Plzeňského kraje, a.s, který doporučila Rada Plzeňského kraje ke schválení zastupitelstvu. Druhým krokem je realizace projektů v celkové hodnotě 438 milionů korun, které půjdou do přístrojového vybavení nemocnic.

ilustrační foto

 

„Přestože byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. během své desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se naplnit veškeré její cíle. Ukazuje se, že je žádoucí vytyčit nový reálný cíl, k němuž musí řízení nemocnic směřovat. Jednoznačně je to snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení nemocnic s cílem, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostlali co nejlepší zdravotní péči. Tak jak jsme se k tomu v rámci koalice zavázali v koaliční smlouvě,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Rada kraje na základě odborné právně-ekonomické analýzy navrhuje Zastupitelstvu zrušení organizace Nemocnice Plzeňského kraje, a.s, jako administrativně koordinačního orgánu nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Nově tuto jejich koordinaci a administrativní podporu převezme Klatovská nemocnice, a to při zachování právní subjektivity všech jednotlivých nemocnic.

Zrušením administrativní organizace Nemocnice Plzeňského kraje a.s., dojde k provozní úspoře zhruba 10 mil.  Kč ročně. Tímto krokem také dojde k efektivnější spolupráci jednotlivých krajských nemocnic a lepší koordinaci jejich potřeb a provozu. Organizace Nemocnice Plzeňského kraje a.s. nedisponuje žádným majetkem ve smyslu nemocničního vybavení. Veškerým majetkem je především kancelářské vybavení a služební vozidla stávajícího představenstva.

 

Změny v nemocnicích a vznik Centra sdílených služeb

Klatovská nemocnice, a.s., by měla coby největší nemocnice vlastněná Plzeňským krajem zajišťovat jednotné řízení a společnou politiku nemocnic vlastněných Plzeňským krajem v jeho zájmu a zajistit výkon všech klíčových činností, které byly dosud v gesci zanikající společnosti NPK a.s. V tomto duchu budou upraveny stanovy společnosti Klatovská nemocnice, a.s.

Každá nemocnice vlastněná Plzeňským krajem (tj. všechny 4 nemocnice akutní péče vč. Klatovské nemocnice a 2 nemocnice následné péče) bude mít nadále právní subjektivitu, 4 nemocnice akutní péče svého ředitele a vedení jako tomu bylo doposud. Vedení nemocnice bude odpovědné řediteli a představenstvu akciové společnosti Klatovská nemocnice. Vlastníkem všech zmíněných nemocnic je Plzeňský kraj.

Dále je součástí změn zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb bude poskytovat ostatním nemocnicím vlastněných Plzeňským krajem vybrané konsolidované služby jako je jednání se zdravotními pojišťovnami, centrální nákup, IT a kybernetická bezpečnost, příprava projektů, propagace. Stávající zaměstnanci NPK vykonávající uvedené činnosti přejdou do Centra sdílených služeb.

Obdobným způsobem jako u Klatovské nemocnice se navrhuje k 1. 1. 2022 provést změny ve stanovách ostatních akciových společností, které jsou nemocnicemi vlastněnými Plzeňským krajem, tj. společností Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., a Stodská nemocnice, a.s. Zde se budou měnit pouze počty členů představenstev.

 

Financování nemocnic PK (SOHZ)

Od začátku holdingového řízení nemocnic Plzeňský kraj  na SOHZ (Služba obecného hospodářského zájmu) poskytl nemocnicím celkem 2,5 miliardy korun.  Tyto finanční prostředky šly na provoz lůžkových zdravotnických zařízení. Nejvíce tomu bylo v roce 2017 po rozsáhlé výměně členů orgánů společnosti NPK, a.s. Konkrétně šlo o 308,6 milionu korun. V následujících letech se tato částka snižovala. V posledních dvou letech  činila 240 milionů korun na každý rok. V letošním roce představuje SOHZ 200 milionů korun a pro NPK, a.s., bylo v krajském rozpočtu schváleno  17,8 milionu korun.

Investice do přístrojového vybavení, modernizace nemocnic v PK v celkové hodnotě 438 milionů korun je samostatnou součástí tiskové zprávy.

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz