Už víš kam na střední školu? Jasná volba: STŘEDNÍ ŠKOLA KRALOVICE

Pro ty z vás, kteří máte vrozenou empatii, rádi byste pomáhali lidem v sociální oblasti, nebo pro technicky zaměřené žáky se zájmem o automobily nebo zemědělskou mechanizaci máme připravené tři vzdělávací programy: maturitní obor Sociální činnost, učební obory Automechanik a Opravář zemědělských strojů. Rádi vás přivítáme na dnech otevřených dveří.

Začíná další školní rok ovlivněný pandemií koronaviru. Jsme rádi, že opět probíhá prezenční výuka a radujeme se i z toho, že se pro naši školu v letošním školním roce rozhodlo více žáků než v minulých letech.

Řada z nich absolvovala v průběhu letních prázdnin očkování a většina zaměstnanců školy je rovněž naočkovaná. Na začátku září proběhlo screeningové testování a zdá se, že i přes narůstající počty nově nakažených by mohl školní rok probíhat tradiční formou.

V letošním školním roce začínáme naplno realizovat Projekt Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v regionu z pohledu uplatnitelnosti kompetencí absolventů na trhu práce i v osobním životě. Do projektu je zapojeno 26 subjektů Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 88 základních a 19 mateřských škol. Prioritním cílem účasti v projektu je především posílení zájmu žáků spolupracujících základních škol a našich žáků o technické vzdělávání, a o zkvalitnění podmínek pro vzdělávání současných žáků Střední školy Kralovice.

Dílčími cíli pak je ověření nově nabytých odborných dovedností v technických kroužcích určených pro naše žáky – 3D tisk, kroužek robotiky a informatiky, a pro žáky základních škol kroužky Soustružení nás baví a Najdi závadu a oprav. Nedílnou součástí projektu na naší škole je i nadále podpora činnosti školního poradenského pracoviště s cílem omezit předčasné odchody ze vzdělávání a další aktivity, např. doprovodné exkurze, čtenářský klub, kroužek podnikavosti, projektové dny pro žáky, kroužek informatiky, doučování nebo metodické workshopy pro pedagogy. Kromě již letos modernizované učebny výpočetní techniky se bude inovovat soustružna, hala oprav a diagnostická dílna. Ve spolupráci s naší školou se projektu zúčastní základní školy Kaznějov, Plasy, Kralovice, Manětín a Žihle a bude probíhat do 30. 11. 2023. Celkový rozpočet v naší škole je více než 5,5 milionu Kč.

Letošní školní rok jsme začali nejen s novými žáky, ale i moderní učebnou výpočetní techniky a chystá se dokončení stavby autocvičiště a dopravního hřiště v areálu dílen odborného výcviku. To bude sloužit nejen našim žákům, ale je určeno zejména pro výuku dopravní výchovy na základních školách. Návštěvníci budou mít k dispozici nejen krásné dopravní hřiště ale samozřejmě i odpovídající zázemí.

Věříme, že epidemická situace bude v letošním roce příznivá a že se naši žáci budou moci opět zúčastňovat nejen projektových exkurzí, ale i sportovních turnajů, olympiád, technických soutěží nebo řemeslných kempů či výjezdů do zahraničí.

První ze dnů otevřených dveří pořádáme už v sobotu 20. listopadu 2021, další pak opět v sobotu 22. ledna 2022, vždy od 9 do 12 hodin.

Novinky z naší školy můžete sledovat na www.sskralovice.cz
nebo na www.facebook.com/sskralovice