Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje – zprovoznění modernizované křižovatky Anenské údolí

Předmětem projektu byla modernizace stávající nevyhovující křižovatky silnic II/210 a III/21042 v Anenském údolí na spojnici měst Kraslice, Rotava a obce Oloví. Tato akce byla připravena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu s cílem odstranění nevyhovujícího stavu a uvedení daného úseku silnice do normového stavu, včetně výstavby nového mostu ev. č. 21042-1 přes řeku Svatavu. Projekt by měl přispět k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v dané lokalitě.

Celkové náklady stavební části projektu činí cca 137,8 mil. Kč, z čehož činí dotace z Evropská unie a státního rozpočtu cca 40 mil. Kč a zbylé náklady ve výši cca 97,8 mil. Kč byly hrazeny schváleným úvěrem a následně budou proplaceny z příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje.

Na základě výsledku zadávacího řízení stavbu prováděla “Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí” se správcem společnosti firmou Eurovia CS, a.s. a druhým společníkem firmou SMP CZ a.s.

Popis prováděných prací :

Předmětem projektu byla modernizace stávající křižovatky v Anenském údolí na komunikacích II/210 a III/21042 v celkové délce cca 900m. Stavba zahrnovala úplnou přestavbu stávající nevyhovující křižovatky spojenou s novostavbou mostu přes Svatavu o délce cca 101m a demolicí stávajícího přemostění s rekultivací stávající části komunikace III/21042. Současí projektu byla také modernizace komunikace II/210 v délce cca 0,5 km ve směru na Kraslice s úpravou šířkových parametrů na normovou kategirii S 7,5/70, s vylepšením směrového vedení trasy a se zrušením nepoužívaného železničního přejezdu. Součástí stavby byly také vyvolané přeložky nadzemních inženýrských vedení, zřízení odbočovacího pruhu pro levé odbočení, statické zajištění silničního tělesa podél řeky Svatavy a zajištění skalního svahu nad komunikací, úpravy odvodnění a dopravního značení.

Tato stavební akce byla realizována za částečného omezení provozu, který byl řízen semafory.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.kr-karlovarsky.cz