Ocenění za úspěchy převzali žáci a jejich pedagogové

Nejúspěšnější žáci, kteří uspěli v celostátních mezinárodních soutěžích, a jejich pedagogové převzali dnes na krajském úřadě ocenění z rukou náměstka hejtmanky Rudolfa Salvetra a vedoucí odboru školství KÚPK Jaroslavy Havlíčkové. Oceňování zahrnovalo poslední dva roky, kdy vzhledem k situaci nebylo možné účastnit se soutěží.

Ocenění za úspěchy na poli celostátních a mezinárodních soutěží v oblasti astronomie, jazyků, literární činnosti, logického myšlení či matematiky si převzalo celkem 24 žáků z Plzeňského kraje. Nejúspěšnějším žákem byl Ondřej Sladký, student Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí. Ten získal dvě bronzové medaile z Mezinárodních olympiád v informatice, a to za dva ročníky. Pořadatelem olympiád byl Singapur. Oba ročníky vzhledem k situaci proběhly distanční formou. Ocenění si přebrali také pedagogové úspěšných žáků.

Slavnostní oceňování zpříjemnila hrou na violoncello oceněná žákyně Konzervatoře, Plzeň Viktorie Kubálková.

Ocenění žáci v předmětových olympiádách vysoutěžili pro své školy finanční prostředky z programu Nadání 2021, které budou směřovány na nákup učebních pomůcek a vybavení.

Nadání 2021 je dotační program s cílem podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách a zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky. Mezi střední školy v Plzeňském kraji, jejichž žáci se umístili na 1. – 3. místě v celostátních kolech a medailových pozicích v mezinárodních kolech předmětových soutěží ve školním roce 2020/2021, bylo rozděleno 270 000 Kč. Středním školám budou hrazeny výdaje určené na nákup učebních pomůcek a vybavení.

„Považuji podporu talentovaných žáků za neméně důležitou, než je podpora ostatních životních potřeb obyvatel Plzeňského kraje. Jsem velmi rád, že i v době koronavirové epidemie tito úspěšní žáci zvládli zátěž spojenou s distanční formou výuky a zároveň se věnovali tak náročným soutěžím,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu Rudolf Salvetr a dodal: „Velké poděkování si zaslouží také jejich pedagogové a ředitelé škol, kteří za stejně náročných podmínek své žáky podporovali.“

Více informací ke konkrétním soutěžím a hlavně úspěchům jednotlivých oceňovaných žáků najdete ZDE.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz