Plzeňský kraj podepsal memorandum o spolupráci s dobrovolnými hasiči

Hejtmanka Ilona Mauritzová přijala na krajském úřadě zástupce Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje z jednotlivých družstev SDH, která se dobře umístila v různorodých soutěžích v požárním sportu. U příležitosti setkání bylo také mezi Plzeňským krajem a Krajským sdružením hasičů Plzeňského kraje podepsáno memorandum o spolupráci a vzájemné podpoře obou stran.

Memorandum o spolupráci podepsala hejtmanka Ilona Mauritzová, za krajské sdružení hasičů Josef Černý jako jeho starosta. Memorandum deklaruje vzájemnou podporu v oblasti činnosti hasičských sdružení, dobrého jména Plzeňského kraje a zahrnuje také v rámci prostoru v rozpočtu Plzeňského kraje každoroční dotace jednotkám SDH obcí. Memorandum má platnost do 31. 12. 2024.

„Jsme si vědomi významné role hasičských sdružení v životě obcí, a to zejména těch menších. Hasiči nejen že zasahují u požárů a autonehod, jejich neméně významnou činností je pořádání společenských akcí, práce s dětmi v oblasti požárního sportu. Jsou velmi často nápomocni také Plzeňskému kraji. Například společně s profesionálními hasiči pomáhali v době koronavirové epidemie rozvážet ochranné pomůcky a dezinfekci, nebo jako dobrovolníci pomáhali ve svých obcích. Jako kraj tato sdružení rozhodně budeme podporovat, osobně se s těmito lidmi velmi ráda setkám,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Kromě podpisu memoranda hejtmanka Ilona Mauritzová společně se starostou krajského sdružení hasičů Josefem Černým předali zástupcům týmů jako poděkování za reprezentaci Plzeňského kraje plaketu, pamětní list a drobné dárky.

Mladí hasiči SDH Horní Hradiště okres Plzeň – sever

Kolektiv mladých hasičů z Horního Hradiště reprezentoval Plzeňský kraj na MČR hry Plamen ve dnech 26. – 27. června 2021 v Jihlavě. Při provádění jednotlivých disciplín kolektiv postupně obsadil 3. místo požární útok CTIF, 5. místo štafeta CTIF, 3. místo štafeta dvojic, 3. místo štafeta 4 x 60 metrů a 2. místo v požárním útoku. Celkově kolektiv mladých hasičů z Horního Hradiště obsadil na M ČR hry Plamen 2. místo. Sbor dobrovolných hasičů Horní Hradiště byl založen v roce 1930, v současné době má Sbor 81 členů, z nichž je 27 mladých hasičů ve věku do 14 let.

 

Dorostenky SDH Úněšov okres Plzeň – sever

Kolektiv dorostenek z Úněšova reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR dorostu ve dnech 3. – 5. července 2021 v Zábřehu na Moravě. Při provádění jednotlivých disciplín kolektiv postupně obsadil 1. místo běh na 100 metrů překážek, 10. místo test požární ochrany, 1. místo štafeta 4 x 100 metrů a 2. místo v požárním útoku. Celkově kolektiv dorostenek z Úněšova obsadil na MČR dorostu 3. místo. Sbor dobrovolných hasičů Úněšov byl založen v roce 1899, v současné době má Sbor 85 členů, z nichž je 38 mladých hasičů ve věku do 14 let.

 

Dorostenci SDH Manětín okres Plzeň – sever

Kolektiv dorostenců z Manětína reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR dorostu ve dnech 3. – 5. července 2021 v Zábřehu na Moravě. Při provádění jednotlivých disciplín kolektiv postupně obsadil 5. místo běh na 100 metrů překážek, 1. místo test požární ochrany, 4. místo štafeta 4 x 100 metrů a 10. místo v požárním útoku. Celkově kolektiv dorostenců z Manětína obsadil na MČR dorostu 5. místo. Sbor dobrovolných hasičů Horní Hradiště byl založen v roce 1869, v současné době má Sbor 118 členů, z nichž je 22 mladých hasičů ve věku do 14 let a 10 ve věku do 18 let.

V rámci M ČR dorostu v Zábřehu na Moravě byl Plzeňský kraj reprezentován jednotlivci v kategorii dorostenky a dorostenci

 

Kategorie mladší

Barbora Novotná SDH Brod na Tichou okres Tachov obsadila v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 2. místo ve dvojboji, a 6. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak Barbora Novotná obsadila 5. místo.

Tadeáš Voříšek SDH Letkov okres Plzeň – jih obsadil v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 7. místo ve dvojboji, a 5. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak Tadeáš Voříšek obsadil 7. místo.

 

Kategorie střední

Iva Babková SDH Bystřice nad Úhlavou okres Klatovy obsadila v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 2. místo ve dvojboji, a 2. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak Iva Babková obsadila 2. místo.

Ondřej Šiška SDH Dobřany okres Plzeň – jih obsadil v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 8. místo ve dvojboji, a 6. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak Ondřej Šiška obsadil 7. místo.

 

Kategorie starší

Marcela Babková SDH Bystřice nad Úhlavou okres Klatovy obsadila v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 7. místo ve dvojboji, a 7. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak Marcela Babková obsadila 5. místo.

David Drnek SDH Letkov okres Plzeň – jih obsadil v jednotlivých disciplínách 1. místo test z požární ochrany, 6. místo ve dvojboji, a 4. místo v běhu na 100 metrů s překážkami. Celkově pak David Drnek obsadil 4. místo.

 

Ženy SDH Chválenice okres Plzeň – jih

Kolektiv žen z Chválenic reprezentoval Plzeňský kraj na M ČR v Požárním útoku        8. srpna 2021 v Hradci Králové. Při provádění disciplíny kolektiv obsadil 1. místo v požárním útoku v novém českém rekordu 22,84 sec. Sbor dobrovolných hasičů Chválenice byl založen v roce 1892, v současné době má Sbor 68 členů, z nichž je 22 žen.

 

Muži SDH Dobřany okres Plzeň – jih

Kolektiv mužů z Dobřan reprezentoval Plzeňský kraj na MČR v Požárním útoku 8. srpna 2021 v Hradci Králové. Při provádění disciplíny kolektiv obsadil 16. místo v požárním útoku časem 31,40 sec. Sbor dobrovolných hasičů Dobřany byl založen v roce 1936, v současné době má Sbor 69 členů, z nichž je 22 mužů.

 

TFA  – nejtvrdší hasič přežije

Celý závod se skládá ze čtyř úseků. První úsek spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost a následně ve stočení těchto dvou hadic. Druhý úsek závodníky potrápí tzv. „Hammer box“ kde hasiči musí udeřit 40 x 6kg kladivem a následně musí závodník projít tunelem a tlačit před sebou 20 kg vážící barel. Další část tohoto úseku je tažení 80 kg figuríny a následně překonání třímetrové bariéry za pomoci lana a konečným seskokem z ní do matrace. Třetí úsek spočívá v postavení dvou žebříků a následné vytáhnutí 25 kg břemene do výšky. Před dokončením tohoto úseku musí závodník připojit proudnici k hydrantovému nástavci. Na posledním úseku musí závodník běžet před výškovou budovu se dvěma hadicemi B, kde je odloží a pokračuje výstupem  po schodech po značené trase do cíle.

Kolektiv mužů reprezentoval Plzeňský kraj na MČR v TFA 28. srpna 2021 ve Svitavách. Při provádění disciplín kolektiv obsadil 5. místo časem 15:31,40. V celkovém pořadí jednotlivců Antonín Rendl obsadil 6. místo časem 04:52,23. V kategorii nad 35 let pak Antonín Rendl obsadil celkově 2. místo.

 

Muži JSDHO Zbiroh okres Rokycany – vyprošťování u dopravních nehod

Kolektiv mužů ze Zbiroha reprezentuje Plzeňský kraj na MČR ve Vyprošťování u dopravních nehod proběhne 25. září 2021 v Praze. Sbor dobrovolných hasičů Zbiroh byl založen v roce 1881, v současné době má Sbor 71 členů, z nichž je 32 mužů. Počet členů v jednotce SDH obce je 18.