Gymnázium v Tachově má novou tělocvičnu

Od října bude sloužit studentům Gymnázia v Tachově nová dvoupatrová tělocvična. Vyřeší se tak problém s přesunem do tělocvičen a sportovních hal v okolí.

Slavnostní otevření nové tělocvičny tachovského gymnázia se uskutečnilo 13. září 2021. Přestřižení pásky se ujali náměstci hejtmanky Pavel Karpíšek a Rudolf Salvetr společně s ředitelkou školy Irenou Volkovinskou a jednatelem stavební firmy S+H Zdeňkem Horejšem. Tělocvična byla tímto oficiálně předána k užívání nejen studentům, ale i tachovské veřejnosti.

Gymnázium nemělo do té doby k dispozici pro výuku tělesné výchovy žádný vhodný vnitřní prostor. Studenti gymnázia proto museli na hodiny tělesné výchovy opouštět budovu gymnázia a docházet do tělocvičen a sportovních hal v okolí.

Pro systém výuky tělesné výchovy a rozdělení studentů potřebuje škola dvě tělocvičny. To bylo vyřešeno výstavbou dvoupodlažního objektu s dvěma tělocvičnami nad sebou.

Protože v okolí gymnázia nebyla vhodná plocha na výstavbu tělocvičny, byla nová budova postavena na malém svažitém pozemku v těsné blízkosti školy. Kvůli svažitému terénu bylo třeba postavit opěrnou stěnu, odtěžit zeminu a do takto vytvořeného stavebního prostoru tělocvičnu umístit.

První podlaží má menší tělocvičnu určenou především pro aerobik, jógu a podobné činnosti. Pro zachování dostatečného prostoru pro průjezd požárních vozidel mezi novou tělocvičnou a stávající budovou ZŠ musela být tělocvična navržena užší. Druhé podlaží obsahuje tělocvičnu, která vyhovuje pro běžné míčové sporty (basketbal, házená, volejbal, sálová kopaná a další sporty).

Stavba budovy přišla na 347 653,21 Kč včetně DPH. Výstavba byla částečně hrazena z dotace Ministerstva školství mládeže a sportu ČR, od nějž škola získala dotaci ve výši 39 173 825 Kč.


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz