Premiér ve FN Plzeň

Členové vlády České republiky navštívili 6. září 2021 FN Plzeň. Hlavními tématy diskuse s vedením fakultní nemocnice byly strategické investice, které umožní zlepšit zdravotní péči.

„Předseda vlády Andrej Babiš společně s panem ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem přijali pozvání na prohlídku nového Psychiatrického pavilonu, jehož plánované náklady na stavbu a vybavení činí 457 milionů korun,“ vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek a dodává: „FN Plzeň se v roce 2016 přihlásila do výzvy Reforma psychiatrické péče, poklep základního stavebního kamene se uskutečnil 18. září 2018 a k příjmu prvních pacientů by mělo dojít do konce letošního roku. Evropská unie přispívá na stavbu 268 milionů, státní rozpočet hradí 47 milionů a FN Plzeň ze svých zdrojů financuje náklady ve výši 142 milionů korun.“ V současnosti probíhají dokončovací stavební práce, dochází k nákupům zdravotnické techniky a vybavení pro jednotlivá oddělení. Nový psychiatrický pavilon nabídne vyšší komfort pro pacienty i zaměstnance, rozšíření lůžkových i ambulantních provozů, včetně stacionářů. Pacienti budou v klidném terapeutickém prostředí, částečně odděleni od jiných provozů FN Plzeň, a součástí kliniky je venkovní i vnitřní atrium s travnatými prostory a zelení pro aerobní aktivity nemocných.

Největší investiční akcí FN Plzeň je výstavba Pavilonu chirurgických oborů. Jedná se o strategickou investici, jejíž celkové náklady jsou 2,18 miliardy korun se spoluúčastí FN Plzeň ve výši 44,62 %. „Zásadním přínosem této stavby je soustředění provozu do jednoho areálu, optimalizace chodu jednotlivých klinik a uvolnění budov v borském areálu pro další využití, na příklad v sociální oblasti. Nová budova bude tvořena přízemní částí s urgentním příjmem. Na ni naváže výškový objekt, kde budou v jednotlivých patrech umístěny operační sály, jednotky intenzivní péče a lůžková oddělení. Pavilon bude mít celkovou kapacitu 432 lůžek,“ popisuje projekt ředitel Václav Šimánek. V současnosti probíhají projektové práce a stavba by měla začít v roce 2022.  Nový chirurgický pavilon s celkovou kapacitou 432 lůžek bude sloužit pro obory chirurgie, urologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie a Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Dalším významným projektem, který fakultní nemocnice letos realizovala, je program komplexní ochrany informačního systému FN vůči kybernetickým hrozbám. Jedná se o největší projekt v České republice v rámci veřejného sektoru s cílem zvýšit celkovou kybernetickou bezpečnost. Jeho celkové náklady jsou ve výši 351 mil. korun, a je spolufinancován dotačním titulem IROP 10 v rozsahu 143 mil. korun. Komplexně se zabývá všemi aspekty kybernetické bezpečnosti a jeho cílem je, kromě nákupu technologií, i budování tzv. Systému řízení bezpečnosti informací, včetně prevence a rychlé reakce na kybernetické incidenty.

Závěr návštěvy členů vlády ve FN Plzeň patřil setkání se zaměstnanci, jehož společnými tématy bylo očkování veřejnosti a zaměstnanců, provoz nemocnice v pandemickém období a další zajímavé podněty.

 


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

www.fnplzen.cz