Nehody řidičů z povolání

Dobrý den, jsem řidič kamionu a měl jsem dopravní nehodu, při které vznikla dost velká škoda. Šetření ještě neskončilo, ale pokud bych měl být určen jako viník, nevím jak to bude s náhradou škody.

ilustrační foto

 

Z toho co uvádíte předpokládám, že jste jako řidič kamionu zaměstnán u společnosti, provozující kamionovou dopravu. V tomto případě, i v případech obdobných, tj. nehody řidičů z povolání platí, že za eventuální škodu odpovídá zaměstnavatel, pro kterého je vykonávána činnost, při které byla škoda způsobena. Škoda by tak měla být hrazena z pojištění odpovědnosti vozidla, které by měl každý provozovatel, tedy i váš zaměstnavatel, mít uzavřeno. Záleží samozřejmě na vyšetření všech okolností dopravní nehody, neboť zjištění případného excesu řidiče, by zaměstnavatele zbavovalo odpovědnosti, a to buď částečně nebo zcela. Jednalo by se zejména o jízdu pod vlivem alkoholu či opravdu o závažné a hrubé porušení pravidel silničního provozu. Takové posouzení může být učiněno až soudem, ať v trestním nebo civilním řízení.
V každém případě doporučuji věnovat celé záležitosti od počátku náležitou pozornost a vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz