ČD zprovoznily v Klatovech novou sanitární kolej

České dráhy uvedly do zkušebního provozu novou stometrovou sanitární kolej v Klatovech. Moderní servisní pracoviště pro celoroční úklid souprav splňuje veškeré současné normy na ekologii a hygienu. Technologie umožní celoroční péči o čistotu a vybavení souprav Českých drah v náročných podhorských podmínkách Šumavy.

Sanitární kolej se nachází v prostoru železniční stanice Klatovy a díky tomu je snadno a rychle dostupná pro všechny vlaky. „Se zprovozněním nových vlakových souprav rostou požadavky na zajištění moderního zázemí pro úklid, především na jejich celoroční plnění vodou a odsávání retenčních nádrží. Bez funkčního vodního hospodářství nelze moderní soupravy provozovat. Splnění těchto požadavků naplňuje nová sanitární kolej, kterou jsme v areálu střediska údržby Klatovy vybudovali,“ říká ředitel Oblastního centra údržby Vladimír Janoušek.

Funkční i v mrazech

Sanitární kolej je vybavena železobetonovou vanou, která umožňuje bezpečné odtékání splašků a úklidových prostředků do kanalizace a do čistírny odpadních vod. Podobně funguje i pětice stojanů k odsávání odpadní vody z nádrží v železničních vozech. Technologie v nich umístěná je řešena i pro zimní provoz a vybavena pro plnění souprav čerstvou vodou i při teplotách pod bodem mrazu. Celé zařízení je doplněno také zázemím pro pracovníky úklidu.

„Klatovy jsou pro nás důležitou obratovou stanicí, kde se uskutečňuje úklid velkého počtu moderních souprav. Končí zde svou jízdu většina spojů rychlíkové linky R16 Berounka z Prahy, která je obsluhována moderními klimatizovanými soupravami s uzavřeným systémem toalet, a mohou sem zajíždět také nejnovější bezbariérové jednotky RegioPanter, které obslouží linku P2 z Klatov přes Plzeň až do středočeského Berouna,“ vysvětluje Vladimír Janoušek.

Novou technologii pro úklid souprav mohou využívat také moderní motorové jednotky s uzavřeným systémem toalet s odpadními nádržemi.

Dodavatelem stavby sanitární koleje v Klatovech byla společnost EDIKT. Celá investice včetně projektové dokumentace, úpravy kolejí, dosazení technologie plnění a odsávání vody, vybudování kanalizace, rozvodů vody, elektrických rozvodů a příjezdové komunikace si vyžádala náklady ve výši 21 milionů korun.

 


Zdroj:
Ing. Gabriela Novotná
Regionální tisková mluvčí

www.cd.cz