SPZ vozidla

Dobrý den, někdo mi na parkovišti před domem vyměnil na autě registrační značky. Bohužel to zjistili až policisté při silniční kontrole. Večer bylo vše v pořádku, ráno jsem si také ničeho nevšiml, ale značky byly jiné. Myslel jsem si, že to spraví pokuta, ale na úřadu mi pak řekli, že za ten přestupek mi vedle pokuty musí uložit i zákaz řízení, že je to moje chyba a závažný přestupek. Dá se s tím něco dělat?

ilustrační foto

 

Nevím, jestli se jedná zrovna o závažný přestupek, asi bych to takhle nehodnotil, nicméně s ohledem na trest, který za něj lze uložit, jej za závažný lze považovat. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který obsahuje i část o přestupcích, odpovídá sankce významu, který registrační značky v silničním provozu mají. Ať již z pohledu registrace vozidel, pojištění, zjišťování přestupků, event. i trestných činů a další. Za přestupek, kterého se dle § 125c odst. 1 odst. a) bod 1 dopustí řidič, který řídí vozidlo, na němž není umístěna tabulka registrační značky nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, se uloží pokuta od pěti do deseti tisíc a zákaz činnosti na dobu od šesti měsíců do jednoho roku. Za zmínku stojí, že stejný postih hrozí v případě, že je tabulka rz zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost. Dále je potřeba uvést, že k odpovědnosti za přestupek postačuje zavinění z nedbalosti. Nedbalost se rozlišuje na vědomou, tj. pachatel přestupek spáchat nechce, ví však, že jej způsobit může a bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že se tak nestane a nevědomou, kdy pachatel přestupek také spáchat nechce, ale ani dokonce neví, že jej způsobit může a bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že se tak nestane. Při posouzení odpovědnosti má zásadní význam posouzení, zda pachatel vyvinul takovou míru opatrnosti, kterou lze v takové situaci od takové osoby požadovat.
Na posouzení konkrétní situace doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz