Kraj nechá zmodernizovat křižovatku v chebské místní části Hradiště

Kraj nechá přestavět křižovatku silnic III/21226 a III/21227 v Chebu, v místní části Hradiště. Akci připravila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS).  Na stavbu využije příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky tomu se vyřeší neúnosný stav vozovky spojený s nutnou úpravou šířky obou komunikací a odvedením dešťových vod.

“Jde o křižovatku, kterou čím dál více využívají především nákladní vozy v návaznosti na chebskou průmyslovou zónu, zajišťuje ale také další propojení na Jindřichov a Lesinu. Modernizací křižovatky chceme zajistit plynulý a bezpečný provoz v místě, kde se kvalita vozovky kvůli jejímu zatížení v posledních letech výrazně zhoršovala. Pro řidiče tak místo bude bezpečnější a provoz plynulejší,” uvedl hejtman Petr Kulhánek. Celkové náklady stavby činí cca 10,5 milionu korun včetně DPH.

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byl vybrán jako nejvhodnější zhotovitel firma Algon, a.s. „Počítáme s tím, že stavebníci podle harmonogramu prací dodrží předpokládanou lhůtu 120 dnů pro uskutečnění prací a dokončí stavbu během září letošního roku, aby ji pak mohli řidiči bez omezení využívat,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Bureš.

Modernizace křižovatky spočívá zejména v celkové úpravě šířky stávající křižovatky podle současných norem. Dojde k výměně nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky tak, aby to odpovídalo intenzivnímu dopravnímu zatížení. Řešit se bude rovněž odvodnění obou komunikací včetně dešťové kanalizace, nástupiště autobusové zastávky a nové svislé a vodorovné dopravní značení. „Akce bude prováděna převážně za částečného omezení provozu po polovinách a provoz budou řídit semafory. Na nezbytně nutnou dobu bude třeba silnici III/21226 ve směru od Chebu uzavřít u železničního přejezdu a ve směru od Vokova před vlastní křižovatkou v Hradišti. Počítáme s tím v termínu od 1. července do 31. srpna 2021. Předem se omlouváme řidičům za komplikaci, ale nově opravená křižovatka jim pak bude sloužit podstatně lépe než ta současná,“ dodal ředitel KSÚS Jiří Šlachta.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz