Hasiči  společně se strážníky zkoušeli průjezdnost ulic v Plzni Liticích

Strážníci Městské policie Plzeň-Bory, dobrovolní hasiči z Litic a hasiči HZS Plzeňského kraje  Požární stanice Plzeň-Střed připravili na středu 23.června  dopravně bezpečnostní akci, při které vyzkoušeli, nakolik jsou pro požární techniku průjezdné ulice v Liticích. Cílem akce bylo připomenout veřejnosti zásadu ohleduplnosti při parkování. Při ostrých výjezdech složek IZS je důležitá pro záchranu života nebo majetku každá vteřina. Akce se zúčastnil místostarosta městského obvodu Plzeň 6 Litice Michal Hausner, který je zároveň i náměstkem starosty Sboru dobrovolných hasičů Plzeň-Litice.

Vybranými jedenácti ulicemi hasiči projeli s cisternovými automobilovými stříkačkami  a výškovou technikou  opakovaně téměř bez potíží. Vozidlo připravené pro případný odtah odjelo tak s prázdnou.

„Při zkoušce průjezdnosti a ustavení techniky v případě nutného zásahu složek IZS, jsme se zaměřili především na lokalitu našeho sídliště.  Tato část Litic je vzhledem k počtu bytů, prostoru a počtu parkovaných osobních aut nejvíce zatížená a v určitých hodinách může být pro průjezd zejména  hasičských vozidel nejvíce riziková.  V této lokalitě musíme vždy počítat i s průjezdem pro výškovou techniku. Sídliště se stavělo v 70.letech, kdy obvykle připadalo jedno osobní auto na rodinu. V současné době jsou pro rodinu běžná dvě auta, i více. Prostor pro parkování ovšem zůstal stejný a není kam jej rozšiřovat, proto musí řidiči svá vozidla parkovat citlivěji k dalším řidičům a k další obslužnosti lokality.  Při průjezdu a určování  taktického postupu případného zásahu jsme vyhodnotili, že většina řidičů parkuje ohleduplně a pokud jsou vozidla parkována na vyznačených místech, nebo s ohledem na průjezd hasičských, či popelářských vozidel, dá se s těmito vozidly lokalitou projet bez větších obtíží. Řidiče, kterých naštěstí není mnoho, ale kteří mnohdy parkují svá vozidla tak, že znepříjemňují, nebo dokonce znemožní průjezd zmiňované technice, budeme na nevhodné parkování ve spolupráci s městskou policií upozorňovat. Každý řidič, který zabrání průjezdu záchranných vozidel si musí uvědomit, že tím výrazně prodlouží dobu, za kterou se záchranáři mohou dostat k jeho sousedům, nebo k němu samotnému,“ uvedl Michal Hausner.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Web: www.mpplzen.cz