Gymnázium Rokycany pokračuje v rozvoji nového oboru

Hejtmanka Ilona Mauritzová a její náměstek Rudolf Salvetr dnes navštívili Gymnázium a SOŠ Rokycany, aby se seznámili s chodem školy a především s nově otevřeným oborem studia v anglickém jazyce. Tento obor je na veřejné škole unikátní v celé ČR. Studují ho již první žáci. Prezentace nového oboru se ujal ředitel školy Pavel Vlach, který u jeho zrodu stál.

Nový obor studia v českém i anglickém jazyce, který Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany otevřela v září 2020 pro prvních 20 studentů, je unikátním programem vzdělávání IB DP, který od roku 1968 funguje ve 154 zemích světa, na 5 500 školách. V České republice je na veřejné škole rokycanské gymnázium první, které umožňuje toto studium.

„Gymnázium Rokycany má vynikající pověst. Rozhodnutí rozšířit výuku o tento unikátní vzdělávací program přinese kvalitu gymnaziálního vzdělávání i mimo krajské město. Já to považuji za mimořádný nápad a jsem opravdu hrdá, že takovou školu v kraji máme. Studenti oboru budou moci snadněji vstoupit na zahraniční vysoké školy. Výsledek této maturity uznávají univerzity po celém světě, včetně těch nejprestižnějších,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Jde o čtyřletý obor „Inspirace a poznání v souvislostech s výukou v anglickém jazyce“, kdy se žáci první dva roky studia připravují v českém i anglickém jazyce. Během 3. a 4. ročníku už absolvují bloky předmětů v anglickém jazyce. Výhodou je pro studenty volitelnost bloků vyučovaných předmětů humanitního či přírodovědeckého směru. Jsou jimi například Stavba hmoty (přírodovědecký směr předmětů jako chemie a fyzika), Regiony v souvislostech (historie a geografie) nebo Organismy a prostředí (biologie, biochemie). Obecně je v tomto oboru kladen důraz na rozvoj kritického myšlení a přináší svou koncepcí studentům souvislejší přípravu na studium v zahraničí.

Podmínkou přijetí je určitá jazyková úroveň při přijímacích zkouškách. Studium je zakončeno závěrečnou prací, standardizovanou mezinárodní zkouškou, kterou uznávají zahraniční univerzity. Obor i přes svou vyšší finanční náročnost zůstává s ostatními bez školného.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

tisková mluvčí

www.plzensky-kraj.cz