Poplatky ČRo & ČT

Dobrý den, jsem drobný živnostník, opravuji boty, dělám klíče a další drobné služby. Mám pronajatou malou místnost a mám tam rádio. Začátkem roku mi přišlo od Českého rozhlasu upozornění, že mám platit rozhlasový poplatek. Televizi i rozhlas normálně platím doma, tak nevidím důvod, proč bych měl platit ještě jedno rádio. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Placení rozhlasových a televizních poplatků je upraveno v zákoně č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (dále jen Zákon). Předně je třeba říci, že jak rozhlasový, tak televizní poplatek se platí ze zařízení způsobilého k individuálně volitelné reprodukci. Dále pak zákon taxativně vyjmenovává zařízení, která nepodléhají rozhlasovému nebo televiznímu poplatku, což jsou například přijímače, které tvoří součást sbírek muzejní povahy. Následně zákon definuje poplatníka, což je osoba, fyzická nebo právnická, která vlastní rozhlasový nebo televizní přijímač. Poplatníkem je i fyzická nebo právnická osoba, která drží nebo z jiného právního důvodu používá alespoň 1 měsíc rozhlasový přijímač.
Na vaši situaci Zákon pamatuje v § 5 odst. 3. Dle tohoto poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky v domácnosti.
Dle mého názoru tuto podmínku nenaplňujete. Doporučuji na dopis reagovat s touto argumentací, případně vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz