Akce na cyklisty s Městskou policií Plzeň a BESIP PK

Reklama

Dne 20. 05. 2022 uspořádala Městská policie Plzeň ve spolupráci s BESIP Plzeňského kraje dopravní akci zaměřenou na cyklisty, která se konala v okolí Boleveckých rybníků. Preventivně dopravní akce zaměřené na cyklistiku  plánujeme i v dalších částech města Plzně. Veřejnost se bude se strážníky na cyklostezkách ve zvýšené míře potkávat až do konce letních prázdnin.

Každý cyklista, který splnil všechna preventivní opatření spojená s bezpečností provozu na pozemních komunikacích, dostal od Městské policie Plzeň a od BESIP PK malý dárek v podobě přední a zadní svítilny, reflexního batůžku, omalovánek s dopravní tématikou, reflexní pásky, cyklolékárničky a dalších praktických drobností spojených především s viditelností v dopravním provozu.  Městská policie již dlouhodoběji spolupracuje také s „Týmem silniční bezpečnosti“. Při preventivní akci byly cyklistům rozdány letáky s názvem „Na kole jen s přilbou“ a reflexní pásky, které zmiňovaný tým poskytl.

Bezpečnostní přilba je jedna ze zásadních bezpečnostních pomůcek pro cyklisty, jelikož může zachránit minimálně zdraví, ne-li život člověka. Přestože pro osoby starší 18 let není cyklistická přilba povinností, strážníci se zástupci BESIP PK apelovali na veřejnost, aby tuto pomůcku využívala, jelikož její absence může mít fatální následky. I na kole se chovejme zodpovědně k sobě i ostatním!!!


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz

Reklama