Nové zázemí pro návštěvníky štoly Johannes na Zlatém Kopci

Návštěvníci historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru už budou moci v nadcházející prohlídkové sezoně využít nové zázemí, které bylo postaveno hned vedle ústí štoly. Nový objekt má podobu obdélníkové, dřevem obložené stavby s rozměry 6 x 4,40 m, která je opatřena sedlovou střechou z falcovaného plechu a krovovou soustavou. Její interiér bude sloužit jak pro výdej nezbytného vybavení pro cestu do podzemí, tak pro dočasnou úschovu osobních věcí návštěvníků včetně například jízdních kol.

 

„Vybudování nového obslužného objektu výrazně zpříjemní návštěvu štoly Johannes, a to jak turistům, kteří nebudou muset stoupat ke štole s plným vybavením, tak průvodcům, kteří dosud před každou prohlídkou museli sbíhat dolů do údolí a s návštěvníky se pak vracet zpět,“ říká jednatelka společnosti Služby Boží Dar s.r.o. Ing. Blanka Nováková, která štolu Johannes provozuje. „Těšíme se, že uvolňující se protiepidemická opatření nám již brzy umožní přivítat první návštěvníky letošní sezony,“ dodává.

Objekt vybudovala obecně prospěšná společnost Montanregion Krušné hory – Erzgebirge jako součást česko-saského projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie. Celkové náklady na stavbu dosáhly téměř 1,5 milionu korun.

 

Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru je jedinečným dokladem těžby železných, cínových a měděných rud po dobu téměř čtyř století. Jde o mimořádně zachovalý komplex navzájem propojených důlních děl, ve kterém lze zhlédnout i dvě obrovské podzemní komory vyrubané už v 16. století. Ti odvážnější mohou vystoupat z dolu na povrch i po dřevěných žebřících umístěných v asi 40 metrů hluboké šachtě. Štola Johannes a její okolí je součástí památky světového dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří.

 

Více informací o historii štoly, technologiích i nerostném bohatství Krušných hor naleznete na www.stolajohannes.cz.

 


Zdroj:

Infocentrum Boží Dar

www.bozidar.cz