Mezinárodní den mléka: Mléko ve spotřebě domácností zaznamenalo výrazný růst

Mléko patří mezi potraviny, které ve sledovaném období od března 2020 do února 2021 nechyběly v nákupním košíku téměř žádné domácnosti. Ve spotřebě mléka na kupujícího dominují slovenské domácnosti nad českými, ale v obou zemích byl zaznamenán pozitivní nárůst objemu.  Vlivem pandemie posílila hlavně trvanlivá mléka, ovšem i mléka s přidanou hodnotou (např. bezlaktózová) se loni těšila vyšší oblibě. Možná právě díky všude přítomnému tématu udržitelnosti a humánnosti chovu zvířat se slovenští a čeští kupující zajímají o podmínky, z nichž pocházejí zakoupené potraviny. V mléce tomuto trendu nasvědčují zvýšené výdaje domácnosti na bio mléko.

Letos připadá mezinárodní den mléka na úterý 18.5. Mléko patří mezi důležité kategorie v rámci spotřeby českých a slovenských domácností, tvoří 2 % z celkových výdajů na rychloobrátkové zboží na Slovensku a zhruba 1,5 % v Česku.

Kupují si ho téměř všechny domácnosti

Mléko živočišného původu nakupují téměř všechny domácnosti v obou zemích. V posledních letech můžeme pozorovat stabilní čísla v počtu kupujících. Z hlediska výdajů na mléko však jednoznačně dominují slovenské domácnosti s průměrnými výdaji na úrovni téměř 80 EUR ročně. České domácnosti mají znatelně nižší výdaje, které se pohybují na úrovni 1330 CZK (v přepočtu přibližně 50 EUR) ročně. Na Slovensku je taktéž i vyšší průměrná frekvence nákupů; slovenská domácnost si mléko v uplynulém roce zakoupila v průměru 37x, česká domácnost jen 27x.

V Česku za mléko nejvíce utratily domácnosti s teenagery, na Slovensku s menšími dětmi školního věku. Ve výdajích jsou nadprůměrně zastoupená menší sídla (do 5.000 obyvatel). Za ochucená mléka nejvíce utratily domácnosti s dětmi ve školním věku, na Slovensku i ty s teenagery.

 

Nákupy mléka během pandemie

Mléko patří k základním potravinám, které nakupujeme pravidelně a není citlivé na sezónnost. Přestože si kategorie mléka udržuje stabilní počet kupujících, v minulém roce došlo k zvrácení klesajícího trendu nákupů na Slovensku a oživení této kategorie v Česku. Celkově se v porovnání s minulým rokem zvýšila spotřeba domácností v obou zemích, konkrétně o 11 % na Slovensku a o 9 % v České republice.

Z hlediska typu balení posílilo v objemu i ve výdajích krabicové balení, a to v obou zemích. Analogicky jsme z hlediska typu mléka zaznamenali nejvíce rostoucí trend pro trvanlivé mléko ošetřené UHT metodou. Tento typ mléka nakupovaly domácnosti obou zemí častěji a zároveň ve vyšším objemu než ve stejném období minulého roku.

 

Bez laktózy

V posledních letech se v populaci stále častěji vyskytuje intolerance na laktózu a nabídka delaktózovaného mléka umožňuje i spotřebitelům s laktózovou intolerancí pokračovat v nákupech této kategorie. V obou zemích vidíme výrazný meziroční růst nákupů této varianty v objemu. Nákupy takového druhu mléka rostou strměji v Česku, avšak na Slovensku je spotřeba v absolutních objemech vyšší i díky většímu počtu kupujících.

 

Podmínky chovu jako faktor při rozhodování

Do nákupního rozhodování vstupuje mnoho faktorů. Jedním z nich jsou podmínky, z jakých dané produkty pocházejí. Až 55 % slovenských domácností a 49 % českých domácností přiznává, že právě nehumánní podmínky chovu zvířat vstupují do rozhodování o tom, zda si zakoupí vybraný produkt. V mléce tomuto trendu nasvědčují zvýšené výdaje domácností na bio mléko. Vzhledem k tomuto postoji kupujících můžeme teoreticky očekávat další pozitivní vývoj tohoto segmentu i v této kategorii.


Zdroj:

Veronika Némethová

GfK

gfk.com