Plzeňská lékařská fakulta letos přijala část studentů bez přijímacích zkoušek, podmínkou byl vynikající prospěch

Přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy se budou konat 17. června, náhradní termín je stanoven na 2. července. Z více než dvou tisíc uchazečů jich už nyní fakulta přijala 133 bez přijímacích zkoušek. O prominutí přijímacích zkoušek mohli žádat pouze zájemci o studijní program Všeobecné lékařství, kteří končí českou střední školu a v posledních letech měli průměr z profilových předmětů fyzika, chemie, biologie a matematika nejvýše 1,2.

Zájem o studium na plzeňské lékařské fakultě, která je součástí Univerzity Karlovy, několikanásobně převyšuje počet přijímaných studentů. V minulých letech byly přijímačky pro všechny uchazeče povinné. Za letošní změnou stojí především pandemie nemoci covid-19, organizátoři zatím neznají opatření, za kterých se budou přijímací zkoušky konat. Přijetím vynikajících studentů bez přijímacích zkoušek se mírně snížil počet uchazečů, kteří budou 17. června řešit přijímací testy z fyziky, chemie a biologie.

„Stále ještě zbývá 1713 přihlášených na obor Všeobecné lékařství a 856 na Zubní lékařství, někteří z nich se hlásí na oba programy. Většina uchazečů bude přijímací zkoušku skládat v hlavním termínu 17. června. Zajistit na tento den dostatek volných poslucháren, praktikáren a studoven je velmi náročné,“ vysvětluje vedoucí studijního oddělení plzeňské lékařské fakulty Martina Buriánková a dodává: Připravujeme se na různé varianty podle toho, kolik osob bude moct být přítomno v jedné místnosti, doufáme, že to bude jako loni aspoň 50, menší počet by byla podstatná komplikace.“ Ke studiu v českém jazyce se letos do Plzně hlásí více než 2000 uchazečů. Je to podobný počet, jako v minulých letech, kdy v následném příjímacím řízení obvykle uspělo kolem pěti až šesti set zájemců a ke studiu se jich pak zapsalo kolem 300 na všeobecné a 50 na zubní lékařství.

Na plzeňské lékařské fakultě probíhá také studium v anglickém jazyce, kam se zahraniční studenti mohou hlásit do konce dubna. Fakulta zatím eviduje 148 přihlášek na obor General Medicine a 22 na obor Dentistry. Všichni zájemci o studium v angličtině musejí skládat přijímací zkoušky. Termín je stanoven na 3. června. Pro ty, kteří nemohou do Plzně přicestovat, existuje možnost složit zkoušku prostřednictvím specializovaných  agentur v zahraničí. „Termíny ve spolupráci s agenturami jsou letos plánované v Římě, Norimberku, Aténách, Lisabonu a Göteborgu, v jednání je možný termín na Kypru a jeden z termínů pro německou agenturu proběhne také v Plzni,“ vypočítává Martina Buriánková. Ke studiu v angličtině má být přijato stejně jako vloni 90 studentů.


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace, reporting

www.lfp.cuni.cz