Světový den Země: 49 procent českých domácností označuje plastový odpad za největší hrozbu trvalé udržitelnosti

Plastový odpad vnímá jako největší výzvu udržitelnosti 49 procent českých a 54 procent slovenských domácností. Druhou celosvětově nejzásadnější identifikovanou výzvou jsou klimatické změny. Platí to pro 46 procent domácností na Slovensku. Pro české domácnosti je změna klimatu velmi naléhavě pociťovanou hrozbou u 29 procent domácností, což je méně v porovnání se Slovenskem i světem. Na druhé straně, české domácnosti se výrazněji obávají nedostatku vody.

Mezi ostatní výzvy udržitelnosti patří, podle českých a slovenských domácností, i znečišťování vody, plýtvání potravinami, odlesňování a znečištění ovzduší. Plýtvání potravinami je přitom v obou zemích považováno za mnohem závažnější výzvu udržitelnosti v porovnání s celosvětovým průměrem. Tato zjištění pocházejí z multiklientské studie GfK s názvem #Who Cares? Who Does? realizované v rámci Spotřebitelského panelu GfK v roce 2020.

22. dubna si lidé na celém světě připomínají potřebu ochrany životního prostředí během tzv. Dne Země. V tento den se diskutuje o udržitelných řešeních a zdůrazňuje se význam ekologie v každodenním životě. Udržitelnost je skutečnou výzvou nejen pro vládu, ale i pro výrobce, prodejce či spotřebitele.

.

Největší výzvou je plastový odpad

Které globální výzvy v oblasti udržitelnosti považujeme za nejzásadnější? V České republice i na Slovensku se již druhý rok po sobě na prvním místě umísťuje plastový odpad. Nakládání s plastovým odpadem je považováno za největší ekologickou výzvu nejen u nás, ale i globálně. Plastový odpad vnímá jako nejzřejmější překážku udržitelnosti 49 procent českých a 54 procent slovenských domácností.

.

Klimatické změny versus dostatečné zdroje vody

Druhou celosvětově nejzásadnější identifikovanou výzvou udržitelnosti jsou obavy z klimatických změn. Stejně to pociťuje i 46 procent domácností na Slovensku. V porovnání s minulým rokem přitom obava ze změny klimatu mezi slovenskými domácnostmi narostla. A jak je hrozba klimatických změn vnímána v České republice? Změna klimatu je velmi naléhavě pociťovanou hrozbou pro 29 procent českých domácností, což je méně v porovnání se Slovenskem i světem. Na druhé straně, České domácnosti se výrazněji obávají nedostatku vody. Téměř každá druhá česká domácnost určila tuto ekologickou výzvu jako velmi zásadní při řešení tématu udržitelnosti.

.

Plýtvání potravinami nás trápí nadprůměrně

Zatímco první trojku globálních výzev udržitelnosti uzavírá celosvětově a také na Slovensku obava ze znečištění vody, pro domácnosti v České republice je to právě výše zmiňovaná obava ze změny klimatu. Za ostatní výrazné výzvy udržitelnosti označují slovenské domácnosti plýtvání potravinami a znečišťování ovzduší. Obava z plýtvání potravinami se, podobně jako na Slovensku, ocitá v top pětce výzev pro planetu a budoucnost i v Čechách. Plýtvání potravinami je přitom v obou zemích považováno za mnohem závažnější výzvu udržitelnosti, než je celosvětový průměr.


Zdroj:

Veronika Némethová

Senior Consultant | Consumer Panels & Services

gfk.com