V Karlových Varech se opravují výtluky

V Karlových Varech probíhají tento týden lokální opravy výtluků. Vytipováno bylo celkem 26 komunikací. Jedná se o dopravně nejvytíženější tahy městem, trasy linek MHD, komunikace v lázeňském území a dva frekventované chodníky s výraznými a nebezpečnými výtluky. Opravovaná místa s výtluky již byla vyfrézována, nyní se provádí pokládka asfaltobetonové směsi.

„Opravy provádíme napříč městem za provozu, proto prosím motoristy o shovívavost a ohleduplnost vůči silničářům. Postup, kdy jsou nejprve všechna opravovaná místa vyfrézována a následně v dalších dnech zaasfaltována, nám umožňuje zvládnout vše během jednoho týdne. Vedle úspory času šetříme i finanční prostředky, které by jinak byly výrazně vyšší,“ vysvětluje náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík. Náklady na tuto část obnovy komunikací po zimě činí zhruba 1,5 milionu korun.

V průběhu května budou práce na opravách komunikací pokračovat, tentokrát jinou technologií. Na vozovky s vyšším počtem menších výtluků a trhlin bude aplikována asfaltová směs tryskovou metodou.


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz