Očkování, velkokapacitní očkovací centrum a vakcíny

Úvodní slovo hejtmanky Ilony Mauritzové

Všem nám je jasné, že by očkování mohlo probíhat mnohem lépe. Nedostatek vakcín, které do kraje dostáváme, to ale zatím neumožňoval. V tomto ohledu se ale blýská na lepší časy. Dodávky vakcín mají narůstat a budeme moct očkovat rychleji. Naše krajská očkovací centra spolu s praktickými lékaři zvládnou naočkovat až 8000 lidí denně, když budeme mít čím. S takovým množstvím dávek bychom dokázali celý Plzeňský kraj naočkovat ani ne za čtyři měsíce. Tak rychle to sice nebude, ale tempo bude zrychlovat.

Očkování v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je nadějí k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend lyžovat na hory, anebo v létě na dovolenou. To dnes nemůžeme. A určitě už to chybí nám všem. Věřím, že už bude dostatek vacín, a že se díky tomu vrátíme k normálnímu životu a ke všemu, co máme rádi.
Ilona Mauritzová,
hejtmanka Plzeňského kraje

V Plzni bylo otevřeno velkokapacitní očkovací centrum

Plzeňský kraj v polovině března oficiálně zahájil provoz velkokapacitního očkovacího místa (VOČM) v nově zrekonstruované budově Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni na Skvrňanech.

Snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou, dostatek parkovacích míst, bezbariérový přístup i dostatek prostoru pro zázemí klientů i zdravotníků byly hlavními důvody zvolení právě této lokality. Po zkušebním provozu, který probíhal od začátku března, bylo centrum oficiálně otevřeno 12. března. Provozovatelem VOČM je Rokycanská nemocnice zřizovaná Plzeňským krajem, která ve spolupráci s dalšími krajskými nemocnicemi koordinuje především zdravotnický personál. „V centru bude při plném vytížení pracovat až 15 administrativních pracovníků, osm sester a tři lékaři. Ve směnném provozu je třeba více než 50 lidí, které zajistil jak Plzeňský kraj, tak nemocnice v Rokycanech,“ říká ředitel Rokycanské nemocnice a šéf Nemocnic Plzeňského kraje Jaroslav Šíma.

Očkování probíhá v osmi očkovacích boxech, za nimiž je ještě prostor pro naočkované klienty. V tomto zařízení je možné očkovat až 1200 klientů denně podle množství dodaných vakcín, otevřeno je 12 h denně včetně víkendů. VOČM v Plzni v zadních Skvrňanech je alternativou pro zájemce o očkování nejen z Plzně, ale z celého Plzeňského kraje. K očkování se lze zaregistrovat přes centrální registrační systém. Ten pak bude zájemce o očkování vyzývat k rezervacím dle věku stejně jako na jiných očkovacích místech.

JAK FUNGUJÍ VAKCÍNY?

Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii onemocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. Jen v České republice zemřelo za toto období více než 25 000 lidí. Všechny dostupné vakcíny byly vyzkoušeny v klinických studiích.

Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života. V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny tří výrobců – Comirnaty od společnosti Pfizer/ Bion-Tech, Moderna a AstraZeneca. Všechny tři vakcíny dostupné na českém trhu mají vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) i českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví totiž imunitní systém očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se proti němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nejsou schopné vyvolat onemocnění covid-19, protože neobsahují živý virus.

Velmi důležité upozornění pro očkované:
Po první dávce očkování je i nadále nutné dodržovat všechna doporučná preventivní opatření, jako je nošení respirátoru, mytí rukou, dodržování rozestupů apod., protože organismus potřebuje minimálně dva týdny, než si vytvoří alespoň částečné množství protilátek. Úplná ochrana nastává až dva týdny po podání druhé dávky.

Otázky týkající se vakcíny AstraZeneca

Je vakcína AstraZeneca vyzkoušená?

Vakcína proti covid-19 AstraZeneca byla vyvinuta britskošvédskou farmaceutickou firmou, jejíž léčiva jsou s úspěchem používána i v České republice.

Prošla standardním klinickým testováním a byla schválena na základě klinických studií na desetitisících lidech evropskými i českými úřady. Je účinná a bezpečná stejně, jako další schválené vakcíny.

Je dostatečně účinná i pro seniory? Bývá to v médiích
zpochybňováno.

Ano. Velmi dobře ochrání proti těžkému průběhu a úmrtí. V klinických studiích bylo zařazeno méně starších osob, než ve studiích jiných výrobců. Proto se často mluví o tom, že je pro seniory méně účinná, neboť to nemohla prokázat dostatečně ve studiích. V praxi, což je mnohem důležitější a potřebnější, AstraZeneca ukazuje, že umí i seniory ochránit dostatečně.

V reálném používání na milionech očkovaných ve Velké Británii dokázala významně snížit počty nemocných a zachránit tak mnoho životů právě v kategorii seniorů.

Hrozí mi zvýšené riziko zdravotních komplikací po očkování
vakcínou AstraZeneca?

Touto vakcínou je očkováno na celém světě více než 17 milionů lidí, Velká Británie očkuje převážně touto vakcínou a ukazuje se, že toto očkování bude mít zásadní vliv na zvládnutí pandemie v Británii. Neprokázala se žádná přímá souvislost mezi závažnými zdravotními komplikacemi a očkováním touto vakcínou. Navíc je zřejmé, že kdyby se již očkovaný člověk nakazil onemocněním covid-19, bude mít průběh nemoci významně lehčí.

A co vedlejší účinky?

Obecně platí, že zvýšená teplota, bolest hlavy či bolest v místě vpichu patří mezi běžné vedlejší účinky vakcíny. Jde o odpověď organismu na stimulaci imunitního systému, která je potřebná pro tvorbu protilátek.
Je nutné si uvědomit, že následky prodělaného onemocnění covid-19 či případné úmrtí v souvislosti s touto nemocí jsou mnohem závažnější, než několikahodinová mírná reakce na vakcínu.

Aktuální informace:

facebook: plzensky.kr
youtube: plzenskykraj_cze
www.plzensky-kraj.cz