Dohoda o pracích

Dobrý den, pracovala jsem brigádně v jedné firmě na dohodu. Teď mi řekli, že už mě nepotřebují a abych příští měsíc už nechodila. Také jsem zjistila, že za mě neplatili zdravotní pojištění. Může se nějak bránit?

ilustrační foto

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou výhodnější pro zaměstnavatele než pro zaměstnance, a to právě z důvodů, které uvádíte. Tím je zejména možnost jejich rychlého a snadného ukončení, na rozdíl od pracovního poměru klasického. Pokud pak měsíční příjem z dohody nepřesáhne 10 000 Kč, je takový příjem osvobozen od placení sociálního a zdravotního pojištění, takže odvody nehradí ani zaměstnavatel, ani zaměstnanec.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou upraveny v ustanovení § 74–77 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Pod sankcí neplatnosti musí být dohoda uzavřena písemně. Až na konkrétně vyjmenované záležitosti se na práci, konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vztahuje úprava pro výkon práce v pracovním poměru.
Mezi vyjmenované záležitosti, kde tomu tak není, je právě skončení pracovního poměru. Platí, že dohodu je možné ukončit jednak dohodou a dále jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec může dohodu ukončit výpovědí z jakéhokoli nebo bez udání důvodu, a to s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o provedení práce může být zrušena i okamžitě, ale pouze v případech, kdy je možné zrušit okamžitě pracovní poměr.
Pro zrušení právního vztahu, založeného dohodou o provedení práce, se vyžaduje písemná forma.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz