18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl zahájen. Přihlašovat se mohou stavby dokončené v roce 2020

Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dnes společně vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat od dnešního dne až do 21. května 2021. I v letošním roce se přes probíhající pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v souvislosti s prezentací inženýrských projektů ČKAIT.

 

Odstartoval již 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, který bude provázet šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus, jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří,“ uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

 

Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní
a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.

 

Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu
na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo
,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

 

Přihláška, která musí být podána nejpozději 21. května 2021, musí obsahovat všechny požadované přílohy a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Následně bude všechny řádně přihlášené stavby posuzovat odborná porota. V každé soutěžní kategorií určí nominace, ze kterých se budou vybírat vítězné stavby. Porota určí vítěze titulu Stavba roku Plzeňského kraje, který může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má porota právo tento titul neudělit. Další udělované ceny jsou Cena poroty, Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 

18. ročník soutěže znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň architektury a stavebnictví v našem regionu,“ říká Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.

 

Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.

 

Rok 2021 nastoluje nové standardy, neboť tento ročník soutěže bude realizován online.
To s sebou přináší nové výzvy, které možná povedou k tomu, že se soutěže zúčastní dokonce více lidí. Otevírají se zcela nové možnosti jak pro organizátory, tak i pro účastníky,
“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je partnerem soutěže již třetím rokem.

 

Odborná porota má právo doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. V případě, že se jejich přihlašovatelé rozhodnou celostátní soutěže účastnit, přispěje jim Plzeňský kraj a město Plzeň na přihlašovací poplatek.

 

Novinka letošní soutěže vznikla ve snaze propagovat kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, a to v souvislosti s již tradičním vyhlášením výsledků samostatné soutěže o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. Cena nově může být vybrána jak ze staveb přihlášených do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, tak ze staveb, stavebních projektů a technologií samostatně přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. Nejen vítězné, ale rovněž projekty přihlášené a nominované samostatnou odbornou porotou ČKAIT, budou zveřejněny na webových stránkách a dalších výstupech soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou ČKAIT, sdružuje v našem kraji přibližně 2000 odborníků ze všech stavebních profesí, kteří se přímo podílejí na přípravě i realizaci hodnocených staveb jako projektanti nebo stavbyvedoucí,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT. „Komora má svoji vlastní soutěž nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje, která není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební postupy a technologie. Podmínky účasti v soutěži Ceny ČKAIT jsou vyhlášeny současně s tiskovou konferencí Stavby roku Plzeňského kraje dne 23. 3. 2021,“ dodává Luděk Vejvara.

 

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 a další informace jsou k dispozici
na www.stavbarokupk.cz.

 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

 

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.

 

Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

 

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov,

C/ Stavby pro bydlení,

D/ Dopravní a inženýrské stavby,

E/ Průmyslové stavby,

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).

 

Odborná porota

Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů

Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka– člen poroty působící mimo Plzeňský kraj

Ing. arch. Vladimíra Leníčková – členka poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

 

Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje

  • odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit

Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti

 

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže

 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň (kat. A)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž –
i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.

 

Lokalita Bolevec (kat. C)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.

 

Cena poroty

Knihovna města Spálené Poříčí (kat. A)

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získává zejména za doplnění nové stavby do celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér.

 

Čestné uznání poroty

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem (kat. B)

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získává za nápadité řešení zahrady mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace
a vzdělávat ji.

 

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice (kat. D)

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím.

 

Cena primátora města Plzně

Bytový dům Sylván, Plzeň (kat. C)

Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově upravený vnitroblok.

 

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň (kat. C)

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a rovněž za své obytné kvality.

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Bytový dům Papírnická, Plzeň (kat. C)

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku.

 

Cena veřejnosti

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň (kat. A)

 


Zdroj:

Radka Šmídlová

Média a komunikace soutěže Stavba roku PK

MAX event s.r.o.