Plzeňský kraj dostal materiální pomoc ze Správy státních hmotných rezerv

V souvislosti s druhou vlnou pandemie covid-19 a jejích následných mutací, se všechny nemocnice dotkly svých personálních, ale i materiálních limitů. Kvůli zvýšenému počtu hospitalizovaných pacientů byla potřeba pro nemocnice zajistit více zdravotnického materiálu.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje podal v období od 19. října 2020 k 16. březnu 2021 celkem 52 požadavků se žádostí o materiální pomoc. Ministerstvo zdravotnictví ČR mu vyhovělo ve 22 případech a kraj získal materiál ze Správy státních hmotných rezerv. Poslední dodanou komoditou byly injekční stříkačky doručené k zajištění činnosti velkokapacitního očkovacího centra v Plzni – Skvrňanech, které bylo otevřeno v pátek 12. března 2021 a na jehož přípravě se odbor bezpečnosti podílel.


Přehled zdravotnického materiálu, který byl vyskladněn Správou státních hmotných rezerv ve prospěch nemocnic Plzeňského kraje k 16. březnu 2021:

Komodita Poskytnuto (v kusech)
Zdravotnické lůžko včetně příslušenství LINET (K) 208
Přístroj pro neinvazivní plicní ventilaci SAVINA (K) 9
Přístroj pro podporu dýchání AIRVO2 (K) 128
Přístroj na podporu dýchání s O2 Trilogy Evo (K) 6
Částicový filtr k ventilátoru Lumis150 (K) 10
Dýchací maska k vent. Lumis 150 vel. L 10
Dýchací maska k vent. Lumis 150 vel. M 10
Přístroj pro neinvazivní plicní ventilaci Lumis 150 (K) 10
Lahvový dvoustupňový ventil pro redukci tlaku O2 (K) 25
Injekční stříkačka pro aplikaci malé dávky PERFECT (K) 56.600
Injekční stříkačka pro aplikaci očkovací dávky BRAUN (K) 28.100


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz