Krajský program na podporu ubytování v regionu se setkal s velkým ohlasem, kraj zváží jeho pokračování

Program Karlovarského kraje na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území regionu vyvolal velký zájem turistů a návštěvníků kraje. Z připravených 3 milionů korun stihli i přes nepříznivou pandemickou situaci zájemci vyčerpat od října do prosince minulého roku příspěvky ve výši 2, 7 milionu korun. S žádostí o dar uspělo 1005 žadatelů. Poslední část příspěvků ve výši téměř 664 tisíce korun schválila v minulém týdnu Rada kraje.

 

„Program na podporu ubytování se setkal s velkou odezvou, proto jsme připraveni, jakmile to epidemiologická situace dovolí, znovu řešit, jakou formou bychom cestovní ruch vhodně podpořili. Můžeme jít buď cestou přímé podpory na lůžko, nebo přispějeme návštěvníkům jednotlivých ubytovacích zařízení,“ vysvětil náměstek hejtmana Vojtěch Franta.

 

Příspěvky na pobyty pro domácí i zahraniční návštěvníky regionu kraj poskytoval při ubytování minimálně na 3 po sobě následující noci a maximálně za 6 po sobě následujících nocí v jednom ubytovacím zařízení. Maximální možná výše daru přitom byla stanovena na 50 procent účtovaných výdajů v ubytovacím zařízení na ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však 300 Kč za jednu osobu a noc. Program se vztahoval na ubytování v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020, kdy se ubytovací zařízení mimo sezónu většinou potýkají s poklesem počtu turistů.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz