Infolinka s online přepisem řeči pro osoby se sluchovým postižením na webu PK

Od dnešního dne mohou sluchově postižení komunikovat na webu Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz pomocí unikátní funkce přepisu hovoru „text to speech“. 

Infolinka s online přepisem řeči pro osoby se sluchovým postižením, která je nasazena na webu Plzeňského kraje, je nově rozšířena o unikátní funkci „text to speech“ během hovoru. Tato nová funkce umožňuje využít službu i osobám se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou.  Uživatel služby nově může svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz je následně automaticky přečten syntetickým hlasem zaměstnanci úřadu a mluvená reakce úředníka je přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby.

Uživatel služby si tedy může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď zaměstnance úřadu mu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu,“ popisuje výhodu nové služby náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup Pavel Hais.

Tuto inovaci připravil sociální podnik Transkript online k dnešnímu Světovému dni sluchu na základě zpětné vazby cílové skupiny osob s postižením sluchu. Právě tito lidé se v důsledku ztráty sluchu často potýkají i se zhoršenou srozumitelností mluveného slova.

Komunikaci krajského úřadu s lidmi s hendikepem se snažíme stále zdokonalovat. Především v dnešní těžké době se zkvalitňování elektronické komunikace ukazuje jako jediná možná cesta. Nová funkce nás tak opět posune o kousek dál,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Sociální podnik Transkript online usiluje již od roku 2012 o snižování komunikačních bariér mezi většinovou společností a světem osob se sluchovým postižením. Za dobu své existence poskytl svým klientům desítky tisíc hodin přepisů mluvené řeči.

Nejvyužívanější službou roku 2020 se stalo telefonování s textovým záznamem řeči. Využívání služby vzrostlo o více než 500 % v porovnání s přechozími lety. Nemilou zásluhu na tomto nárůstu měla zejména krize spojená s onemocněním COVID-19, kdy se telefonování stalo často jediným způsobem, jak získat potřebné informace. Omezování úředních hodin a odkazování na telefonický kontakt staví osoby se sluchovým postižením téměř do neřešitelné situace. Možnost telefonování s online přepisem probíhajícího hovoru je proto vítaným pomocníkem, jak získat potřebné informace. „Tuto problematiku si uvědomuje stále více institucí zaměřených na poskytování služeb a informací. Jen za minulý rok opatřilo více než 80 velkých firem, měst a úřadů své informační linky možností sledovat online přepsanou řeč operátora na svém webu,“ shrnul rozšiřování služby provozní ředitel Transkript online Josef Sekáč.

Telefonní hovor s textovým záznamem zpřístupňuje informační linky pomocí online přepisu, kdy je řeč volané strany přepisována a zobrazována online na webové stránce organizace. Využití nachází zejména mezi nedoslýchavými, ohluchlými, seniory s poruchami sluchu či cizinci, kterým přepsaná řeč telefonické komunikace značně usnadňuje porozumění. Obecně jde o skupiny klientů, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora linky psanou formou, a to online, v reálném čase a doslovně. Osoby se sluchovým postižením mohou opět vést přirozený hovor obdobně jako lidé slyšící a mají jistotu, že jim z důvodu chybějící sluchové zpětné vazby neunikne důležitá informace. Tato podpora je činí rovnoprávnými se slyšícími v přístupu k informacím a v oblasti mezilidské komunikace.

Významným sociálním aspektem podnikání společnosti Transkript online je zaměstnávání nevidomých osob na pozicích online přepisovatelů. Uzpůsobením pracovních podmínek dokázali nevidomí zaměstnanci využít své specifické dovednosti v důležité profesi, která pomáhá další skupině osob s hendikepem. Službu telefonního hovoru s textovým záznamem je možné využít i prostřednictvím mobilní aplikace eScribeDroid dostupné v internetovém obchodě Google play. Aplikace je pro osobní účely zdarma a umožňuje s podporou přepisu zavolat na jakékoliv telefonní číslo v ČR.

 


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

www.plzensky-kraj.cz