Společenství vlastníků

Dobrý den, vlastníme byt v domě, kde jsou dohromady čtyři byty. Doteď se o všechno v domě starala jedna paní, ale řekla, že už to dělat nebude. Když jsme se sháněli po nějakém správci, tak nám všude řekli, že musíme mít společenství vlastníků. Zdá se nám to ale zbytečně složité, tak jsme se chtěli zeptat, jestli to jde řešit i nějak jinak?

ilustrační foto

Podle zákona, je společenství vlastníků jednotek (SVJ) nutné založit tehdy, pokud v domě bude minimálně 5 jednotek a 4 různí vlastníci těchto jednotek. Podmínky založení a činnosti SVJ jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 1194 a násl.) a musím s Vámi souhlasit v tom, že jak samotné založení, tak další fungování je poměrně složité a náročné. Celý postup je značně formalizován, je nutná součinnost notáře, předpokládá se přijetí stanov, zvolení výboru nebo předsedy a další. Pro vás je však podstatné to, že s ohledem na dikci zákona SVJ založit nemusíte, ale můžete. Další z Vašeho pohledu podstatná povinnost pro založení SVJ, je souhlas všech vlastníků jednotek.
Tím, že ve Vašem případě Vám zákon povinnost SVJ založit neukládá, můžete se sami rozhodnout, zda založit SVJ, případně jiný subjekt nebo to řešit pouze formou dohody mezi vlastníky. Jiným subjektem může být třeba bytové družstvo nebo spolek, který bych z důvodu menší formálnosti i nižších požadavků na fungování pokládal ve Vašem případě za vhodnější. V každém případě doporučuji vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz