Děti a bezpečná cesta. Hledaný muž

Děti si připomněly bezpečnou cestu v provozu.

Střídavá a distanční výuka ve školách nese mnoho výhod i nevýhod. Dětem klesá schopnost udržení ztráty pozornosti, a to se může u nich především projevit při cestě do školy.  Nepozornost při pohybu v silničním provozu, která zvyšuje riziko dopravní nehody, je to, čeho se můžeme u některých z nich obávat. Významnou roli v dané situaci hraje zejména prevence. Důležité je dětem opakovaně vštěpovat základní pravidla, jak se mají na silnicích chovat a obzvláště jim připomínat myšlenku, že bezpečnost je to jediné, na co by měly při pohybu v provozu myslet. Koordinátorka BESIPU pro Plzeňský kraj Václava Ircingová zrealizovala proto ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 a Městskou policií Plzeň, s obvodní služebnou Bory ve středu 24. února pro děti z Benešovy ZŠ v Doudlevecké ulici preventivní akci, při níž si vše připomněly.

„Základní pravidla silničního provozu je potřeba dětem stále opakovat, což je mimo jiné úkolem také rodičů, kteří by měli jít dětem příkladem. Potěšilo mě, že jsme mohli při preventivní akci všechny děti pochválit za vzorné chování na přechodu,“ říká starosta centrálního městského obvodu David Procházka.

Důraz byl kladen především na pravidla při přecházení vozovky, které si pod přísným dohledem strážníků děti vyzkoušely v praxi a pamatováno bylo také na základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, a to: „Vidět a být viděn“. Každé ze zúčastněných dětí si odneslo kromě jiných drobných dárků i balíček s reflexními prvky.

„Chodci jsou nezranitelnější účastníci silničního provozu a děti jsou navíc při přecházení vozovky nejvíce nevyzpytatelné. Věřím, že si děti všechna pravidla pod dozorem strážníků nejen důkladně vyzkoušely, ale že na ně budou pamatovat také v dospělosti,“ doplňuje první místostarosta městského obvodu Petr Baloun.

 

Hledaný muž.

V odpoledních hodinách spatřila hlídka ze stanice Územně strážní služby při kontrole v Cukrovarské ulici muže, o němž díky vynikající místní a osobní znalosti věděla, že je pro kolegy od PČR zájmovou osobou. Proto u něj strážníci zastavili a vyzvali jej k prokázání totožnosti, přičemž lustrací jim byl následně potvrzen na osobě 25letého mladíka právní zájem policistů. K dalším úkonům jej strážníci z toho důvodu převezli na obvodní oddělení PČR.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz