Výlohy obchodů v sousedství ZUŠ Trnka se promění v malou výstavní síň

Výstava prací žáků výtvarných oborů „Umění nezastavíš“ plzeňské ZUŠ Trnka ozdobí výlohy v Zábělské ulici až do 5. března. Děti tvořily v průběhu uplynulého pololetí především v rámci online výuky, doma za zavřenými dveřmi. Díky výstavě si teď jejich práce budou moci prohlédnout nejen rodiče a spolužáci, ale potěší i obyvatele a návštěvníky plzeňské čtvrti Doubravka. ZUŠ Trnka se výstavou ve výlohách připojuje k iniciativě Cirku La Putyka s názvem „Kulturu nezastavíš“.

Distanční výuka trvá s krátkými přestávkami už od jara a žáci i učitelé se řadu měsíců musí vyrovnávat s nemalými obtížemi. „Snažíme se s dětmi dál pracovat, rozvíjet jejich talent a v neposlední řadě jim jednou týdně dopřát při tvorbě smysluplnou relaxaci. Věříme, že chvíle, které děti stráví kreslením, modelováním či animací, pomáhají nejen jim, ale i jejich rodičům, pro které je tato doba také velmi náročná,“ říká ředitelka ZUŠ Trnka Dáša Nesvedová.

Pro výstavu ve výlohách vybrala škola několik desítek prací, které děti vytvořily zejména během distanční výuky, ale i doma, ve svém volném čase, v návaznosti na distanční vyučování. Několik prací je z nedlouhého období, kdy děti mohly na podzim školu navštěvovat. „Domluvili jsme se s majiteli obchodů v Zábělské ulici a ti nám ochotně poskytli své výlohy jako výstavní plochu. K vidění bude celkem 13 panelů formátu A1, které reprezentují vždy ucelenou skupinu žáků jednoho učitele,“ upřesnila Dáša Nesvedová.

Výstava nabídne kromě výtvarných prací i krátké filmy, které vytvořily děti z oboru animace. Návštěvníci je budou moci zhlédnout na obrazovce ve výloze budovy ZUŠ Trnka, vždy v odpoledních a podvečerních hodinách. Součástí projekce budou i filmy vytvořené žáky výtvarného oboru v rámci projektu Šablony. Jeden z těchto animovaných snímků, příběh O Snožroutkovi, získal v listopadu 2020 na festivalu Animánie hlavní cenu Animánička v nejmladší kategorii.

Soukromá ZUŠ Trnka o.p.s. byla založena z iniciativy nynější ředitelky Dáši Nesvedové v roce 2002. V září 2003 získala akreditaci MŠMT ČR. Škola nabízí dva obory – literárně dramatický a výtvarný. V rámci výtvarného oboru se zájemci mohou dále věnovat buď všeobecné výtvarné výchově, kde mají možnost rozvíjet svůj talent v kresbě, malbě, grafice a keramice, nebo animační tvorbě se zaměřením na klasické animační techniky i na multimédia. Další možností volby je keramika a sochařství. ZUŠ Trnka má více než devadesátiprocentní úspěšnost v přijetí absolventů na střední i vysoké umělecké školy.

Více najdete na www.zustrnka.cz a na FB.


Zdroj:

Daniela Vítová

tiskový servis

www.zustrnka.cz