Muzeum zahájilo novou soutěž „Pojďte s námi za zvířaty“

Muzeum Karlovy Vary zahajuje dnešním dnem novou soutěž s názvem “Pojďte s námi za zvířaty”.

Soutěž vznikla jako náhrada nemožnosti navštívit muzejní expozice, navíc vánoční soutěž měla mezi lidmi velký ohlas.

Proto muzeum nabízí dospělým i dětem interaktivní hru formou procházky po městě, jako variantu řešení únavy z práce u počítačů. Soutěž se uskuteční čtyři po sobě jdoucí víkendy, vždy od pátku od 12.00 hodin do pondělí do 12.00 hodin. Od 12. února 2021 se v okně muzea – vždy v jiném okně v přízemí – bude objevovat zadání úkolů a otázek, které budou účastníci soutěže muset splnit.
Pro vyřešení zadání bude nutná procházka městem. Soutěžící budou potřebovat fotoaparát či mobil na focení.

Odpovědi na jednotlivé otázky a fotky zašlou účastníci soutěže najednou, po zadání posledního úkolu, na email: sekretariat@kvmuz.cz do 14. 3. 2021.

Všechny správné odpovědi muzeum odmění dárkem a přeje všem hodně štěstí při řešení úkolů.


Zdroj:

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
www.kvmuz.cz