Centrální nákup Plzeňského kraje uskutečnil první on-line konferenci

Ve čtvrtek 11. února 2021 se na krajském úřadě uskutečnila první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Celá akce se konala u příležitosti zavedení nových zásad do zákona o zadávání veřejných zakázek a byla určena všem osobám zodpovědným za přípravu veřejných zakázek v každé organizaci Plzeňského kraje,“ upřesňuje účel pořádání konference náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizaci a Centrální nákup Pavel Hais.

Organizátoři konference se snažili předat všem zadavatelům Plzeňského kraje zkušenosti a seznámit je se všemi aspekty odpovědného veřejného zadávání, vyjasnit danou problematiku, a tím ušetřit čas zadavatelů při vymýšlení, jaké vhodné sociální, environmentální či inovační aspekty při zadávání veřejných zakázek využít.

I přes současná mimořádná opatření byla účast na konferenci vysoká, měla celkem 151 sledujících.


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz