Město řeší dopravní komplikace na Sokolovské ulici u provozoven internetových prodejců

Výrazné dopravní komplikace řeší město Karlovy Vary v souvislosti s provozem poboček internetových prodejců na Sokolovské ulici. Od listopadu loňského roku zde městská policie řešila desítky přestupků.

„Zákazníci parkují na chodnících, na vjezdech do okolních nemovitostí nebo zastavují v jízdních pruzích. Rovněž samotné zásobování provozoven probíhá často z chodníku. Chování motoristů je předmětem opakovaných stížností obyvatel, vlastníků nemovitostí i podnikatelů z této lokality,“ popisuje situaci na Sokolovské ulici v blízkosti křižovatky s ulicí Nákladní radní pro dopravu Martin Dušek.

Vjezd a parkování na chodnících představuje velké riziko pro chodce, výjezdy z ploch mimo parkovací stání komplikují již tak silný provoz ve čtvrti Rybáře. Navíc opakovanými nájezdy dochází k ničení městského majetku, tedy k poškozování dlažby na chodnících, která má pouze nízkou zatížitelnost.

Město proto nechalo naistalovat na chodník betonové květináče, které tvoří přirozený předěl a mají zamezit vjezdu automobilů na chodník. V příštích dnech se vedení Karlových Varů obrátí na zástupce internetových prodejců s výzvou, aby zajistili zásobování prodejen výhradně z míst mimo chodník a vyzvali své zákazníky k parkování pouze na místech k tomu určených. „Bylo by vhodné, aby zákazníci byli před vyzvednutím zboží upozorněni na omezené možnosti parkování a vyzváni k využívání parkovišť v širším okolí obchodů. Provozovatelé by také mohli zvážit instalaci výdejních boxů na jiném, z pohledu dopravní obslužnosti komfortnějším místě,“ uvádí Martin Dušek a dodává: „Samozřejmě vnímáme, že za stávající situace je nákup na internetu téměř jedinou možností, jak pořídit určitý sortiment zboží, ale nemůžeme přehlížet masivní porušování předpisů a nebezpečí pro chodce i motoristy, které z parkování na chodnících plyne.“

V blízkosti prodejen je k dispozici několik parkovacích míst pro krátkodobé stání (max. 30 minut). Další navyšování kapacity možné není, protože by se tak dělo na úkor obyvatel Sokolovské ulice. Městská policie se vedle nedovoleného stání na chodnících zaměřuje na kontroly dodržování časově omezeného parkování.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

www.mmkv.cz