Konzervatoř obdrží obklady v rámci memoranda o spolupráci kraje a společnosti Lasselsberger

V rámci plnění dohody vyplývající z memoranda mezi Plzeňským krajem a společností Lasselsberger s.r.o. dostane krajská střední škola Konzervatoř Plzeň obklady do svých rekonstruovaných prostor ve výši 296 000 Kč.

Plzeňský kraj podepsal v roce 2019 memorandum o spolupráci se společností Lasselsberger s.r.o. z něhož vyplývá každoroční bezúplatný převod keramických obkladů a dlažby v maximální výši 300 000 Kč.

„V letošním roce využije dlažbu a obklady v ceně 296 00 Kč Konzervatoř Plzeň, kde aktuálně probíhá rekonstrukce objektů v Tylově ulici a v ulici Kardinála Berana. Je důležité, že taková komunikace na úrovni Plzeňského kraje a firmy je možná a funguje,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek.

 

Rekonstrukce Konzervatoře Plzeň

Rekonstrukce Konzervatoře Plzeň byla zahájena v listopadu 2019 a dokončení je plánováno na červen 2021. Celkové náklady činí 75 mil. Kč (vč. DPH). Z toho v roce 2021 bude proinvestováno cca 46 mil. Kč (vč. DPH).

Jedná se o rekonstrukci rohového objektu Tylova 15 a Kardinála Berana 6 v Plzni. Objekt je součástí městské řadové výstavby, má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt je využíván jako školské zařízení pro potřeby Konzervatoře Plzeň. Veškeré stavební úpravy jsou prováděny z důvodu napadení všech stropních dřevěných nosných konstrukcí dřevokaznými houbami. Proto dochází k demolici všech stropních konstrukcí a jejich nahrazení novou železobetonovou deskou. V objektu bude zajištěn i bezbariérový přístup nově navrženým výtahem ve vnitrobloku.


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz