Město Karlovy Vary pomůže seniorům s registrací na očkování

Od 15. ledna se mohou senioři starší 80 let registrovat na očkování proti nemoci COVID-19. Registrace probíhá výhradně online v centrálním registračním systému. Město proto karlovarským seniorům nabízí pomoc. Obrátit se mohou na linku Senior Pointu 607 038 759.

 

„Uvědomujeme si, že registrace prostřednictvím internetu může být pro některé seniory překážkou. V Karlových Varech žijí zhruba tři tisícovky obyvatel starších osmdesáti let. Řada z nich registraci zvládne sama nebo s asistencí rodiny, blízkých či sousedů. Těm, kteří ale pomoci svého okolí využít nemohou, nabízíme asistenci našeho Senior Pointu. V případě, že by zájem o tuto pomoc města byl velký, máme v záloze další operátory. Nabídl nám je jeden z karlovarských hotelů, který by vyčlenil několik svých zaměstnanců, pro něž v současné době nemá práci,“ uvádí primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

 

Na telefonní linku Senior Pointu karlovarského magistrátu 607 038 759 se karlovarští senioři mohou obracet v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 a v pátek od 8 do 14 hodin. Senioři mají pro informace nebo asistenci k dispozici také státní informační linku 1221 a krajskou Asistenční linku 80+ na čísle 607 600 071.

 

Asistence při registraci na očkování je další z nástrojů pomoci, kterou město Karlovy Vary seniorům nabízí. Linka Senior Pointu 607 038 759 slouží také obyvatelům starším 60 let, kteří se ocitli v izolaci nebo karanténě, k objednávce nákupu základních potravin a léků a jejich bezplatnému dovozu. Město také zajišťuje nákupy pro osamělé seniory 65+ bez izolace či karantény se zpoplatněným rozvozem. Objednávky probíhají na telefonním čísle 702 265 117.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

Magistrát města Karlovy Vary

odbor kancelář primátorky

mmkv.cz