Na navýšené mzdy v sociálních službách kraj peníze nedostal

Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo ve státním rozpočtu pro letošní rok navýšení mezd pracovníků v sociálních službách, ale Plzeňský kraj toto navýšení nemůže v současné době realizovat. Od státu dosud neobdržel ani finanční krytí mezd bez navýšené částky avizované ministerstvem. Přislíbené zvýšení mezd bude možné pouze dodáním potřebných finančních prostředků státem.

ilustrační foto

Ministryně sociálních věcí Jana Maláčová ve svém dopise z 11. ledna 2021 informovala o prosazení navýšení mezd pracovníků v sociálních službách o 10 % s tím, že jde o navýšení základních tarifů pracovníků v přímé obslužné péči a sociálních pracovníků. Podle ní je zásadní odměnit ale také ostatní pracovníky oblasti, kterými jsou kuchaři, údržbáři, pracovníci úklidu a prádelen a další, bez nichž by zařízení nemohla fungovat.
„Paní ministryně avizovala, že částka na zvýšení mezd je vyjednána v rozpočtu pro sociální služby tak, aby pokryla náklady na navýšení mezd. Reálně však tyto peníze nemáme,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. „Částka, kterou jsme od ministerstva obdrželi, nepokryje ani současné náklady na mzdy v sociálních službách. Není pro nás reálné zvýšit pro tyto zaměstnance platy o 10 %, jak přislíbilo ministerstvo,“ doplnil.
Plzeňský kraj potřebuje na pokrytí mezd, platů a odměn pracovníků v sociálních službách celkem 1 mld. 13 mil. Kč. Dotace MPSV v současné době činí 979 mil. Kč, přičemž z této částky je 32 mil. Kč alokováno na reformu psychiatrické péče. Pro sociální služby zbývá částka 947 mil. Kč. To je o 66 mil. Kč méně než kraj potřebuje na pokrytí mzdových nákladů.
Pokud avizovaná částka na navýšení mezd v průběhu roku přijde, Plzeňský kraj peníze přerozdělí tak, aby k navýšení došlo podle příslibu MPSV.

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz