Karlovarskou krajskou nemocnici povede nové představenstvo

V posledních letech došlo v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) k potřebné stabilizaci personálu, výrazně bylo zmodernizováno i technické vybavení jednotlivých oddělení. Přesto se stále nedaří KKN ve srovnání s podobnými krajskými nemocnicemi v ČR ekonomicky zkonsolidovat a posunout její hospodaření k vyrovnanému výsledku bez nutnosti krajských dotací. Z toho důvodu vedení Karlovarského kraje, který je jediným akcionářem KKN, přijalo a respektuje rezignaci členů představenstva nemocnice k 31. 1. 2021.

„Představenstvo KKN odvedlo v minulosti velký kus práce, ať se to týká náboru nových zdravotníků a udržení stávajícího personálu, modernizace přístrojů, zlepšení zázemí pro pacienty i zaměstnance a zvýšení kvality péče. Přesto se společnosti ekonomicky nedaří obrátit záporný stav a posunout jej k vyrovnané bilanci. Vnímáme, že je to velmi nelehký úkol, a bereme za něj plnou odpovědnost. Byla nám nabídnuta a doručena rezignace členů představenstva ke konci tohoto měsíce s tím, že jsme domluveni na veškeré součinnosti pro zachování kontinuity všech podstatných procesů včetně řešení situace spojené s pandemií koronaviru,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

 

I nadále bude mít Karlovarská krajská nemocnice hlavní roli nejen v zajištění akutní a další zdravotní péče, ale také v organizaci a chodu testování či očkování proti COVID-19, a to v součinnosti s ostatními zdravotnickými zařízeními v regionu. „Se zástupci Karlovarského kraje jsme se dohodli na nezbytných opatřeních, na základě kterých je zajištěno pokračování všech činností, ať jde o každodenní provoz nemocnic, nebo investiční projekty. Je naším společným zájmem, aby rozsah i kvalita poskytované péče zůstaly zachovány,“ uvedla dosavadní předsedkyně představenstva KKN Jitka Samáková.

 

Kraj neprodleně vyhlásí na nové členy představenstva výběrové řízení, tým by měl být vytvořen do konce ledna 2021. „Do konce prvního čtvrtletí 2021 bude popsán stávající stav KKN, aktuální hrozby a rizika. Vyhodnotíme plán na rok 2021, který připravilo předchozí vedení, aby si Karlovarský kraj mohl v rozpočtu připravit potřebné finance. V průběhu druhého čtvrtletí budou definována a iniciována opatření ke zvýšení efektivity chodu KKN, zhodnoceny možnosti na straně výnosů i nákladů a přehodnocen výhled na období 2021 a 2022,“ dodal hejtman.

 

Informace o nynějším složení představenstva KKN najdete na https://kkn.cz/ pod záložkou „O společnosti“.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz