Plzeňsko

Plzeňský kraj má nové vedení

12.11.2020 MC

Ilona Mauritzová byla na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje zvolena novou hejtmankou. Spolu s ní zvolili zastupitelé také členy rady a předsedy výborů. „Mým cílem je