Zákaz návštěv ve FN Plzeň

Z důvodu aktuální epidemiologické situace, a na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č.998 o přijetí krizového opatření, vyhlašuje FN Plzeň  zákaz návštěv v celé Fakultní nemocnici Plzeň od 9.10.2020 do 25.10.2020 .Tento zákaz návštěv pacientů se netýká návštěv nezletilých pacientů, návštěv pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a přítomnosti další osoby u porodu.

V případě uvedených výjimek platí, že návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění. Návštěva umožní zdravotníkům změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě, návštěvy pacienta nesmí být v karanténě. Návštěva pacienta musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou. Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.

Citace usnesení vlády ČR:

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. zakazuje:

 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
 • přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 2,
 • návštěv nezletilých pacientů,
 • návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěv pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 1. u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou v společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotu nedosahující 37,0 C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest

(používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

 1. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě .Podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv uživatelů s výjimkou:
 • nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Zdroj:

FN Plzeň