Pomoc útulku. Hledá se majitel kola

Lidé nadále pomáhají plzeňskému útulku.

Radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký se vydal ve čtvrtek 8. října do Útulku pro zvířata v nouzi, aby za jeho přítomnosti a přítomnosti vedoucího Útulku pro zvířata v nouzi Petra Kokošky a zástupkyně obecního úřadu byla otevřena zřízená sbírková pokladnička v plzeňském útulku, kam mohli lidé přispět formou finančních prostředků v rámci městem vyhlášené veřejné sbírky na podporu zvířat žijících v tomto zařízení.

Veřejná sbírka na pomoc zvířatům, jejíž uspořádání schválila Rada města Plzně, byla zahájena v prosinci roku 2018 a probíhá po dobu neurčitou.

Vybrané peníze v letošním roce pomohou jako v minulosti k zajištění nadstandardních podmínek pro odložené psy a kočky. „Chtěl bych poděkovat vše dárcům, kteří přispěli na opuštěná zvířata v našem útulku. Vybrané finance poslouží výhradně k zajištění péče o zvířata v tomto zařízení, tedy k nákupu krmiva, steliva, dek, obojků a košíků nebo také k úhradě desinfekčních prostředků, léků pro nemocná zvířata, veterinárních úkonů a podobně. V pokladničce umístěné v prostorách plzeňského útulku se v loňském roce nashromáždila díky občanům neuvěřitelná částka 163 tisíc korun, na bankovní účet zaslali podporovatelé dalších 92 tisíc korun,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

V rámci veřejné sbírky zaslali letos dárci na sbírkový účet 90 642 korun a do pokladničky vložili finanční prostředky v částce 157 817 korun, za to jim patří velké poděkování.

Veřejná sbírka na pomoc zvířat nadále pokračuje a lidé mohou finanční prostředky stále posílat také na bankovní účet nebo dávat přímo do pokladničky v prostorách Útulku pro zvířata v nouzi v Daimlerově ulici 1219, Plzeň – Borská pole. Číslo účtu veřejné sbírky je 115-8443260297/0100.

 

Hledá se majitel jízdního kola.

Vlastník se může o něj přihlásit v městských ztrátách a nálezech.

 Ve středu vpodvečer předal strážníkům ze služebny Městské policie Plzeň – Slovany 35letý muž z Tábora bicykl, který nalezl v křoví poblíž garáží v Lobezské ulici. Jednalo se o jízdní kolo typu Merida, bílé barvy.  Ztráta nebo jeho krádež nebyla dle ověření na PČR hlášena. Pokud bicykl někdo postrádá, může se o něj přihlásit na Úřadě městského obvodu Plzeň 3, Oddělení ztrát a nálezů, Sady Pětatřicátníků 7, Plzeň, kam byl strážníky odevzdán.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz