Štola Johannes uzavřela sezónu s rekordní návštěvností

Až do posledního zářijového týdne nebylo zcela jasné, zda rekord návštěvnosti štoly Johannes z roku 2019 bude pokořen. Zájem o historickou štolu ze 16.století na Zlatém Kopci u Božího Daru překonal všechna očekávání. Památka UNESCO, podobně jako další památky v Krušných horách zapsané na Seznam světového dědictví, otevíraly v důsledku pandemie COVID-19 s měsíčním zpožděním.

 

Ing. Blanka Nováková, jednatelka Služeb Boží Dar s.r.o., které o štolu pečují a provozují ji, říká: “Zájem návštěvníků byl enormní. Nejvytíženější byly prázdninové měsíce, kdy byste v limitovaných skupinách doslova nenašli žádnou volnou prohlídku ani volné místo. Lidé využívali předrezervace online, což nám samozřejmě práci usnadnilo. Chtěla bych touto cestou poděkovat našim průvodcům. Pod zemí byli denně od 9.30, od 12 znovu a poslední velký téměř 2,5 hodinový okruh na ně čekal ještě odpoledne. Nezapomeňte, že pod Kaffenbergem několik desítek metrů pod povrchem bylo i v parném létě jen 7 stupňů. ”

 

Rekordní návštěvnost v Krušných horách byla zásluhou především Čechů. Štolu však “objevili” také němečtí návštěvníci, zejména ze sousedního Saska, které má rovněž mnoho UNESCO památek v rámci Hornické krajiny Krušnohoří/  Erzgebirge.


Během této návštěvnické sezóny byla připravena také řada aktivit v rámci oslav 1.výročí zápisu na Seznam UNESCO (6.července), jako byly noční prohlídky. Pro děti i dospělé byly připraveny akce v rámci 20.výročí znovuobjevení štoly Johannes a Dnů evropského dědictví.

Co se bude dít v historickém podzemí nyní? Štola se po nezbytných revizních pracích, jako jsou kontroly žebříků, opravy výdřev a výztuží a dalších součástí, uzavře na celou zimní sezónu. Jedná se o významnou přírodní lokalitu – zimoviště netopýrů. Turisté a cyklisté si ovšem celoročně mohou prohlédnout exteriérová hornická díla na Kaffenbergu u Zlatého Kopce, jako jsou haldy, nebo vodní díla na Stříbrné stezce / Silberstrasse. Pro návštěvníky se štola Johannes znovu otevře v dubnu 2021.

 

Více informací o historii štoly, technologiích i nerostném bohatství Krušných hor naleznete na www.stolajohannes.cz

 


Zdroj:

Marek Smitka, Alena Formáčková
Infozentrum Boží Dar