Žena regionu pro Plzeňský kraj

Držitelkou ocenění Žena regionu se za Plzeňský kraj stala Aneta Sládková Králová, rehabilitační lékařka a spoluzakladatelka spolku Malá Jóga.

Vítězkou letošního jedenáctého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Plzeňský kraj stala Aneta Sládková Králová, rehabilitační lékařka ve Fakultní nemocnici Motol, kde se stará především o dětské pacienty. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Plzeňského kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo 22. září v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva. Ocenění Anetě Sládkové Králové předala za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a výkonná ředitelka projektu Žena regionu Marie Heřmánková. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

 

„Ženy v sobě mají sílu, kterou dokážou ve správný čas použít. Jsem ráda, že v našem kraji se každým rokem najdou ženy, které jsou toho důkazem. Jsou to odvážné ženy, které dělají to, co je baví, často při své práci pomáhají ostatním poté, co si samy prošly těžkým životním obdobím. Bylo mi ctí poznat tolik inspirativních osobností a předat ocenění letošní vítězce ocenění Žena regionu Plzeňského kraje,“ uvedla náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová.

 

Vítězka ceny Žena regionu Plzeňského kraje Anetu Sládkovou Královou od dětství provázel zájem o pohyb a lidské tělo, který ji také přivedl ke studiu medicíny na Lékařské fakultě UK v Plzni a poté k práci rehabilitační lékařky ve FN Motol, kde se stará především o dětské pacienty. Před devíti lety ji navíc uchvátila jóga, které se od té doby naplno věnuje. V roce 2016 společně s Hankou Luhanovou, ředitelkou České asociace dětské jógy, založila spolek Malá Jóga, který zajišťuje smysluplnou pohybovou aktivitu dětem s onkologickým onemocněním v průběhu léčby a bezprostředně po ní. Cvičení probíhá tam, kde se děti cítí nejlépe, tedy v domácím prostředí. Snižuje se tak riziko infekce a zátěž spojená s dojížděním. Aneta Sládková Králová spolu se svým týmem zajišťuje mimo jiné školení nových lektorů Malé Jógy a získávání financí pro chod spolku, které putují například na pomůcky pro děti. Od srpna 2019 je Aneta také milující maminkou malého syna Františka.

 

Aneta Sládková Králová postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

 

Finalistky 11. ročníku za Plzeňský kraj:

 

Jiřina Helíšková

Jiřina je ředitelkou Hospice svatého Lazara, kde multidisciplinární tým doprovází nevyléčitelně nemocné v poslední fázi života. Lékaři, zdravotní sestry a ošetřovatelé poskytují profesionální paliativní léčbu v úzké spolupráci s fyzioterapeutkou, sociálními pracovnicemi a psychoterapeutkou a dalšími. Důstojnost a kvalitu života se pacientům snaží celý tým zachovat v co nejvyšší možné míře až do posledního okamžiku, aniž by život uměle prodlužovali. Zároveň poskytují podporu rodinám pacientů v pro ně náročném životním období.

 

Lenka Oujiří

Lenka je jedním z nejdůležitějších článků NF Šance onkoláčkům. Celým srdcem se ujala vedení internetového bazárku, díky kterému se jí a všem účastníkům aukcí daří měsíc co měsíc získávat pro onkologicky nemocné děti ohromné finanční prostředky. Ona ale neřídí jen aukce, stará se i o jednotlivé příběhy rodin, je maminkám obrovskou oporou v těžkých chvílích a stejně tak se stará o své kolegyně v nadaci.

 

Denisa Holá

Denisa se stará o prevenci nejen u dětí, které nemusí být ve svízelné životní situaci, ale jako jedna z mála i o ty, které jsou. Snaží se posílit jejich komunikační dovednosti, podpořit jejich sebedůvěru, s trpělivostí jí vlastní vysvětlovat, jak se dá předcházet různým útěkům před osobními problémy. Má na starosti i například poradenství pro mladistvé i rodiče, které je zcela zdarma. Nad rámec své práce se věnuje vzdělávání pedagogů a rodičů, vede odborné semináře, společně s kolegy šila roušky pro osoby bez domova a snaží se pomáhat i lidem, kteří se kvůli pandemii koronaviru ocitli poprvé „na ulici“.

 

Blanka Schröpferová

Blanka je zakladatelkou záchranné stanice S.O.S. Život pro koně v Miřkově u Horšovského Týna. Spolek od roku 2004 poskytuje zázemí a azyl týraným a nemocným koním i dalším zvířatům a zabývá se řešením případů týrání zvířat a poradenstvím v této oblasti. Před založením spolku studovala na právnické fakultě v Plzni a pracovala v plzeňském psím útulku jako specialistka na řešení případů týrání zvířat a dozor nad adoptovanými pejsky.

 

Jana Válová

Jana je ředitelkou základní umělecká školy v Tachově již patnáct let. Škola má ve městě Tachov dlouholetou tradici – vznikla v roce 1953. V současné době školu navštěvuje okolo 800 žáků, kteří jsou vzděláváni ve všech 4 oborech – hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém. Jana se neúnavně v dětech a svých žáčcích snaží probouzet a rozvíjet lásku k umění i studiu. Každoročně se děti účastní soutěží, přehlídek, zájezdů a festivalů a Škola se také zapojila do projektu Plzeňského kraje “Pět řek”, nadačního fondu M. Kožené na podporu ZUŠ a celorepublikových happeningů.

 

Bohumila Hajšmanová

Bohumila se věnuje pomoci druhým celý její život. Nejprve založila menší agenturu, která se zaměřovala na domácí péči, ale její touha stále se zlepšovat vedla k vybudování organizace, která má desítky pracovníků. Víceméně z ničeho vybudovala společnost, která nabízí kromě domácí péče pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář, sociální i zdravotní služby. Naprostým unikátem je skutečnost, že se týdenní stacionář zabývá i felino a canisterapií. Společně s psy jezdí do dětských domovů a základních škol.

 

Ivana Konášová

Ivana se věnuje dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, potýkajícími se často s opožděným vývojem a poruchami chování, učení a soustředění. Díky její práci v neplaceném předškolním programu Klubíčko, si děti, které by jinak v žádné školce nemohly být, osvojují základní návyky, předškolní znalosti a dovednosti, posilují schopnost soustředit se a hlavně si zvyknout na režim a kolektiv dalších dětí. Ivana zajišťuje dětem také logopedickou péči, která je pro ně jinak nedostupná. K tomu všemu se také velice dlouho věnuje terénní sociální práci s rodinami často v závažných a nesnadných situacích.

 

Jaroslava Frančíková

Jaroslava je zakladatelkou projektu Marmeláda s duší Pošumaví, který se od svého počátku zaměřuje na tradiční šumavskou výrobu džemů a marmelád. Je držitelkou mnoha mezinárodních ocenění, celorepublikových i těch regionálních. Její produkty jsou certifikovány Českým systémem kvality služeb. Jaroslava je kreativní tvůrce, který se nikdy ničeho nezalekl a do podnikání skočila po hlavě.

 

Dagmar Špédlová

Dagmar figuruje jako předsedkyně rady jednatelů a ředitelka nemocnice následné péče Svaté Anny, s.r.o. Nemocnice Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou. Zároveň poskytuje individuální ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služby. Motto nemocnice „Pomáháme zpět do Života“ má reálný základ. Odbornou péči zde hledají lidé z celého Plzeňského i Karlovarského kraje.

 

O soutěži:

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.


 

Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

Odbor Kancelář hejtmana

www.plzensky-kraj.cz