Projekt “Pěšky do školy”

Tento týden od 21. 09. do 25. 09. 2020 probíhá na ZŠ a v MŠ ve Vřesinské ul. v Plzni – Božkově každoroční akce „Pěšky do školy“. Jedním z cílů tohoto projektu je zklidnění dopravy před školou. Jelikož děti chodí do školy více pěšky, případně jezdí na kole či koloběžce, dohlíží strážníci u přechodu pro chodce na hlavní pozemní komunikaci v Sušické ulici.  Tím rodiče získávají větší jistotu, že se jejich dětem   cestou do školy nic nestane a že jim nehrozí žádné nebezpečí.


Zdroj:

Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality

www.mpplzen.cz