Zahájení PSA v L-Klubu na Lochotíně

V L-klubu na Lochotíně byla zahájena dne 17. 09. 2020 Plzeňská senior akademie s dalším cyklem přednášek od různých organizací. Vzhledem ke zhoršující se situaci s Covid 19 byla každému zúčastňujícímu se seniorovi zakoupena dezinfekce a celá beseda proběhla s rouškami. Drobné dárky pro seniory zakoupil MO Plzeň 1. Na slavnostní zahájení přišly účastníky pozdravit starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová a místostarostka Mgr. Ilona Jehličková.  „I když je situace složitá o to více jsme rády, že jste mezi nás zavítali v tak hojném počtu s cílem vstřebávat důležité informace týkající se bezpečnosti. “ sdělila mimo jiné starostka seniorům. Hned po úvodním přivítání seznámil seniory s aktuální bezpečnostní situací ve městě a s činností Městské policie Plzeň zastupující velitel Mgr. Marek Šilhan. Kromě jiného mluvil o problematice úsekového měření rychlosti a bezdomovectví.  Na tomto projektu spolupracuje více organizací například HZS PK, Bílý kruh bezpečí, ZZS PK, a mnoho dalších. Finančně i osobně jej podporují také čtyři největší plzeňské městské obvody. Pevně věříme, že celý cyklus přednášek a exkurzí nebude předčasně ukončen z důvodu zhoršující se situace s Covid 19.


Zdroj:
Bc.Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality
Odbor analýzy a prevence kriminality
www.mpplzen.cz