Mezičas pandemie ve FN Plzeň

Pandemie stála FN Plzeň mnoho milionů

V pandemickém období fakultní nemocnice pracovala v odlišném režimu. Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. říká: „Ve chvíli, kdy nebylo patrné, zda budou kompenzace ztrát jednotlivých nemocnic, naši ekonomové spočítali ztráty FN Plzeň za období březen-červen 2020 cca  500 milionů.  Díky schválení, v současnosti platné,  kompenzační vyhlášky je stabilita provozu  FN Plzeň zajištěna.“

A jaká je výše pandemických výdajů? Podrobnosti vysvětluje ekonomický náměstek Ing. Viktor Wendler: „Je to zhruba 40 milionů korun. Nemocnice z důvodu utlumeného provozu nevykázala určité přímo hrazené výkony a díky této skutečnosti vykazuje ztrátu v řádu cca 20 milionů korun. Další přímou ztrátou jsou platby cizinců a samoplátců, nižší zisky nemocniční lékárny o 2 miliony korun a o 800 tisíc jsou vykázány nižší výnosy za parkování.“

Další vyšší výdaje byly: Účet za vyšší objem  úklidových prací  a vnitřní sanitní přepravu pacientů vzrostl  o 1,5 mil korun, vysoké ceny ochranných pomůcek  a jejich vyšší spotřeba  zapříčinily výdaje ve výši 10 milionů korun a v neposlední řadě investice  do přístrojového vybavení, potřebného pro covidové pacienty, např. ventilátory či ultramobilní sonografy přesáhly 6 milionu korun.

Další velký výdaj, který  ale není vnímán jako covidový, vysvětluje ředitel Václav Šimánek: „Největší výdajovou položkou prvního pololetí byly  covidové odměny. 73 milionů korun (částka včetně odvodů zaměstnavatele) bylo vyplaceno ve dvou vlnách s nejlepším vědomím spravedlivého rozdělení. Naši  zaměstnanci odvedli obrovský kus práce a  odměny si rozhodně zasloužili.“

A další zajímavá čísla pandemického období:

  • 445 – počet hospitalizovaných pacientů s podezřením na  COVID-19
  • 70 – počet hospitalizovaných pacientů s prokázaným COVID-19
  • 66 let – průměrný věk hospitalizovaného pacienta
  • 22 pacientů bylo starších  80 let
  • 87 % pacientů  bylo starších 50 let
  • 16 dnů – průměr hospitalizace pozitivního pacienta
  • 14 669 provedených odběrů 
  • 10 879 přijatých telefonních hovorů od veřejnosti s dotazy na COVID – 19 na  Klinice  infekčních nemocí a cestovní medicíny

Zdroj: FN Plzen TZ