Mandátní smlouva

Reklama

Dobrý den, dostali jsme pozvánku na shromáždění společenství vlastníků a jedním z bodů programu jednání jsou i změny v mandátní smlouvě se správcovskou firmou. Na internetu jsem ale zaznamenal informaci, že mandátní smlouva v zákoně teď už není. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

Mandátní smlouva skutečně již v příslušném zákonu, tj. zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), v platném znění, upravena není. Před účinností NOZ byla obsažena v obchodním zákoníku a jednalo se o smlouvu tzv. příkazního typu, tj. mandatář se v ní zavazoval, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost. Pro oblast občanského práva existovala příkazní smlouva v tehdejším občanském zákoníku. Tuto dvojkolejnost odstranil NOZ, kde pro tento typ smluvních vztahů upravuje příkazní smlouvu v ustanoveních § 2430–2444 v rámci úpravy závazků ze smluv příkazního typu.
Podle základního ustanovení § 2430 se příkazní smlouvou příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.
NOZ v přechodných ustanoveních určuje, jakými předpisy se budou řídit všechny právní vztahy po účinnosti NOZ, kdy právě došlo třeba ke zrušení obchodního zákoníku, kterým se řídily vztahy z mandátní smlouvy. Konkrétně u mandátní smlouvy platí, že se právní vztahy z mandátní smlouvy budou řídit dosavadními právními předpisy, tj. obchodním zákoníkem.
Mandátní smlouva se správcovskou firmou tedy nadále platí a je možné samozřejmě i měnit podmínky smlouvy, ale je přitom nutno řídit se obchodním zákoníkem. Na shromáždění můžete požadovat vysvětlení navrhovaných změn a posouzení jejich souladu s příslušným zákonem.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama