Provozovatelé taxislužby si musejí požádat o evidenční nálepku

Reklama

Dopravce a řidiče v taxislužbě čekají změny. Nově se zavádí povinná evidenční nálepka. Změny přináší novela zákona o silniční dopravě, která nabývá účinnosti 1. července letošního roku.

 

Dopravcům včetně tzv. alternativních a smluvních taxislužeb ukládá novela zákona povinnost opatřit do 1. 1. 2021 svá vozidla evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Ta bude plnit funkci univerzálního označení viditelného pro zákazníky i kontrolní orgány. O vydání evidenční nálepky je nutné požádat si s předstihem u dopravního úřadu, v Karlových Varech u odboru dopravy magistrátu města v Moskevské ulici.

 

Novela zákona ruší povinné paměťové jednotky a povinnost vést záznam o provozu vozidla i zkoušky řidičů z místopisu.

 

ZMĚNY K 1. 7. 2020 PŘEHLEDNĚ

 

  • Usnadnění fungování elektronicky objednaných přeprav – při splnění podmínek možnost nemít střešní svítilnu a taxametr
  • Adekvátní snížení povinností v tzv. klasické taxislužbě – zrušena povinná paměťová jednotka a povinnost vést záznam o provozu vozidla
  • Změny v použití střešní svítilny, zavedení identifikační nálepky vozidla taxislužby
  • Zakotvení role zprostředkovatele taxislužby a jeho odpovědnosti
  • Zveřejnění údajů z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě (RPSD) o evidenci vozidel a platnosti průkazu řidiče (kvůli odpovědnosti zprostředkovatelů)
  • Zrušeny zkoušky řidičů v taxislužbě prováděné úřadem

 

Do 1. 1. 2021 si každý dopravce (včetně tzv. alternativních) musí na dopravním úřadu pro svá současná vozidla taxislužby opatřit evidenční nálepku vozidla taxislužby (tzn. s předstihem o vydání nálepky na dopravním úřadu požádat).

Pokud má dopravce u dopravního úřadu jako vozidlo taxislužby evidováno vozidlo, které má v Registru silničních vozidel evidováno jako nepodnikající fyzická osoba, musí tento nedostatek v Registru silničních vozidel napravit. Jinak dopravní úřad vozidlo vyřadí z evidence vozidel taxislužby a nebude možné jím provozovat taxislužbu. Dopravní úřady provedou kontrolu před vydáním nálepky.

 

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva dopravy:
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba/Metodika,-stanoviska,-doporuceni?returl=/Dokumenty/Verejna-doprava/Taxisluzba

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

mmkv.cz

Reklama