Regulace návštěv ve FN Plzeň od 25. 5. 2020

FN Plzeň informuje o plánované regulaci návštěv, která započne 25.května 2020. Tímto opatřením se FN Plzeň otevírá návštěvníkům v omezené míře, ale zároveň jsou i vybraná pracoviště, kam návštěvy přístup nebudou mít i nadále. Jelikož koronavirová nákaza stále je v naší populaci, níže uvedená opatření se zavádí hlavně pro zajištění bezpečnosti pacientů a zároveň i zaměstnanců. Na pracovištích, kam se zatím neumožňuje přístup návštěv, jsou hospitalizováni vážně nemocní pacienti nebo nejohroženější skupina,  kterou tvoří senioři.

Fakultní pošta, jejíž prostřednictvím předávali příbuzní balíčky pacientům, se od 25.5.2020 ruší v lochotínském areálu, v borském bude i nadále zachována z důvodu velkého počtu seniorských pacientů.

Důležitou informací pro veřejnost je povinnost vstupovat do všech prostor FN Plzeň s rouškou či jinou pokrývkou úst a nosu.

Regulovaný režim návštěv ve FN Plzeň od 25.5.2020

 • Návštěva proběhne na základě telefonické objednávky u staniční sestry
 • 1 pacient může mít návštěvu 1 x denně v max. počtu 2 osob, Neonatologické oddělení – povolena návštěva pouze otce
 • Délka návštěvy 30 minut
 • Návštěvník je povinen:
  Mít krytý obličej ochrannou rouškou
  Desinfikovat si ruce při příchodu na pracoviště
  Dodržovat pokyny udávané ošetřujícím personálem

Návštěvy z bezpečnostních důvodů NEJSOU povolené na:

Areál FN Lochotín:

 • Dětská klinika – Hematoonkologická lůžková stanice
 • Chirurgická klinika – Transplantační pokoj
 • Neonatologické oddělení – JIP a JIRP
 • Onkologická a radioterapeutická klinika
 • Hematoonkologické oddělení

Areál FN Bory:

 • Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP
 • Geriatrické oddělení
 • Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
 • Interní oddělení – LDN
 • Plicní klinika – JIP
 • Pobytová sociální péče I.
 • Pobytová sociální péče II – Sociální lůžkové oddělení INTO

Tento režim je platný do odvolání vedení FN Plzeň, možnost jeho úpravy je závislá na epidemiologické situaci.


Zdroj:

Mgr. Gabriela LEVOROVÁ

mluvčí FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

www.fnplzen.cz