Kraj plánuje bezplatné vstupy do krajských kulturních institucí

Vstup zdarma by mohli mít návštěvníci muzeí, galerií a dalších kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem. Bezplatné vstupné by kulturní stánky poskytovaly od 25. května do 31. října 2020. Kraj chce tímto krokem pomoci těmto zařízením obnovit návštěvnost, přilákat nové zájemce včetně rodin s dětmi a přispět k oživení cestovního ruchu v regionu.

„Vidíme v tom příležitost, jak získat nové návštěvníky, rodiče s dětmi i seniory do našich muzeí a galerií a zároveň zatraktivnit Karlovarský kraj jako výletní cíl turistů. Chceme tak zmírnit dopady opatření souvisejících s pandemií COVID-19, které postihly klíčové oblasti života kraje, jako je lázeňství, cestovní ruch a s tím úzce propojenou kulturu. Oslovíme také starosty měst a obcí, zda by nezvážili možnost odpustit vstupné návštěvníkům i v jejich kulturních institucích, případně snížit jeho výši, pokud to bude možné,“ uvedl hejtman Petr Kubis. Záměrem se bude zabývat Rada Karlovarského kraje na svém mimořádném jednání v pátek 22. května 2020.

Bezplatné vstupy by se týkaly těchto kulturních institucí zřizovaných Karlovarským krajem:

Muzeum Karlovy Vary, Královská mincovna v Jáchymově

Muzeum Sokolov, Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným, Štola č. 1 Jáchymov

Muzeum Cheb

Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Interaktivní galerie Becherova vila

Galerie výtvarného umění v Chebu, Retromuseum

Galerie 4 – galerie fotografie

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností

www.kr-karlovarsky.cz