Městské trávníky dostanou pestřejší údržbu

Reklama

Správa lázeňských parků Karlovy Vary postupně mění svůj přístup k sečení trávníků ve městě. V současné situaci, kdy již několik let přetrvává sucho, bude sekat travnaté porosty v jiném režimu než doposud.

Kosení nakrátko bude provádět na pozemcích přímo souvisejících s obytnými domy a v okolí chodníků a silnic, tam, kde by dlouhá stébla trav mohla zasahovat do průchozího nebo průjezdního profilu. Také bude nadále nakrátko kosit dětská hřiště a sportoviště s přilehlými pozemky, nebo centrální lázeňské parky, které jsou pod trvalou závlahou. Ostatní plochy bude sekat až po vykvetení trav a ostatních lučních bylin. Seče se omezí z dosud obvyklých čtyř až šesti ročně na dvě, maximálně tři. Velké louky typu Areálů zdraví a okolí cyklostezek budou sečeny dvakrát ročně. Pro zachování rekreačního charakteru lokalit zde budou prosekány průchody pro pejskaře nebo chodce.

Tato opatření město provádí z důvodu zamezení vysychání travnatých ploch, zlepšení mikroklimatu a snížení teploty obytných zón, snížení prašnosti a v neposlední řadě kvůli zvýšení biodiverzity flory a fauny. Podobný režim údržby zeleně využívá i mnoho evropských měst, včetně Prahy.

Město také hledá spolu s projektanty vodních zdrojů možnosti zadržování vody v krajině i jímání či vsakování dešťové vody ve městě.

 


Zdroj:

Jan Kopál
Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary
www.mmkv.cz

Reklama