Zpracování osobních údajů

Dobrý den, u nás ve firmě se teď vyměnilo vedení. Začínají dělat různé změny a také nám začali rozdávat různé dokumenty k podpisu. Mezijiným i souhlas se zpracováním našich osobních údajů. Naše údaje už přece mají, tak nevím s čím bych měl ještě souhlasit. Zase ale nechci mít problémy. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Tato situace zřejmě souvisí s GDPR (General Data Protection Regulation), tedy obecným nařízením o ochraně osobních údajů, konkrétně NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Zrušená směrnice sice upravovala ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ale již přestala odpovídat současné době, zejména pokud jde o prostředky, které jsou ke zpracování využívány a též i pokud jde o zpracování jako takové, které je daleko komplexnější, než bylo před několika desítkami lety. Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná. V právním řádu České republiky tedy s účinností od 25. 5. 2018 nařízení nahradilo zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který upravuje jen některé oblasti, např. týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů. Možná i z toho důvodu je situace možná poněkud nepřehledná. Samozřejmě tomu nepřispěly ani poměrně výrazné sankce za porušení zákona.
Souhlas se zpracováním osobních údajů však není potřebný v řadě životních situací, nemůže být tedy právním důvodem pro zpracování údajů. Nejčastěji asi ve mluvních vztazích se subjektem údajů (typicky prodej zboží, poskytování služeb).
Nicméně k Vaší otázce. Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnanců ke sjednání a naplňování pracovněprávního vztahu a pro účely plnění zákonem stanovených povinností, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR. V této souvislosti je nutné poznamenat, že zaměstnavatel jako správce osobních údajů je povinen osobní údaje shromažďovat a dále zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícím účelu.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz